O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJT GMINY BANIE                                                                   

 

                                                                                                                                                                   Banie, dnia 15.02.2012 r.

GK.6733.1.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   ( Dz. U. nr 80, poz. 717 z 2003 r.) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) zawiadamia się, że zebrano dowody wystarczające do rozstrzygnięcia sprawy  i  wydania decyzji administracyjnej w trybie art. 51  ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717/ dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji : budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 322, 321, 199/4, 199/7, 199/8, 199/9, 199/10, 199/3, 199/5 w obrębie geodezyjnym Lubanowo.

Zainteresowani przedmiotem decyzji mogą zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w Urzędzie Gminy w Baniach, pokój nr 6, w godz. 800- 1400 w terminie 7 dni po upływie terminu wywieszenia obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 15-02-2012 10:46:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 13-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 15-02-2012 10:46:32