O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJT GMINY BANIE

 

Banie, dnia 13.01.2012 r.

 

GK.6733.1.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80, poz. 717 z 2003 r. ) zawiadamiam, że w dniu 11.01.2012 na wniosek Pana Zenona Urbasia zamieszkałego w Lubanowie 55/2 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci wodociągowej w raz z przyłączami na działkach nr 322, 321, 199/4, 199/7, 199/8, 199/9, 199/10, 199/3, 199/5 w obrębie geodezyjnym Lubanowo.

W związku z powyższym informuję, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Baniach, pokój nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800do 1400oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Baniach oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Lubanowo.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                            WÓJT GMINY

                                                                                           Teresa Sadowska

 

 

 

 

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 16-01-2012 08:51:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 13-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 16-01-2012 08:51:16