Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 119/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów za wynajem gminnych lokali użytkowych 2013-06-27 14:23:15
Zarządzenie Nr 118/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2012 r. 2013-01-03 14:05:51
Zarządzenie Nr 113/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2012 r. 2013-01-02 13:11:28
Zarządzenie Nr 117/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulamiu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie. 2013-01-02 13:05:40
Zarządzenie Nr 116/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Banie. 2013-01-02 12:58:44
Zarządzenie Nr 115/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2013-01-02 12:54:56
Zarządzenie Nr 114/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Banie. 2013-01-02 12:52:28
Zarządzenie Nr 111/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Urzędzie Gminy Banie. 2013-01-02 12:46:40
Zarządzenie Nr 112/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Banie 2012-12-21 10:43:02
Zarządzenie Nr 110/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-12-19 09:30:47
Zarządzenie Nr 109/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-12-17 08:18:25
Zarządzenie Nr 108/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-12-13 13:49:55
Zarządzenie Nr 107/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r. 2012-12-13 13:43:45
Zarządzenie Nr 101/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 21 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2012-12-10 09:44:41
Zarządzenie Nr 106/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-12-06 10:12:49
Zarządzenie Nr 105/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r. 2012-12-05 11:42:20
Zarządzenie Nr 104/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-11-30 08:31:58
Zarządzenie Nr 103/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r. 2012-11-27 11:32:53
Zarządzenie Nr 102/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-11-27 11:28:21
Zarządzenie Nr 100/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-11-26 08:14:45
Zarządzenie Nr 99/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-11-26 08:11:54
Zarządzenie Nr 97/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 7 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Banie. 2012-11-26 07:55:04
Zarządzenie Nr 98/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-11-19 12:47:03
Zarządzenie Nr 96/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r. 2012-11-13 13:53:31
Zarządzenie Nr 95/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach na 2012 r. 2012-11-13 13:37:27
Zarządzenie Nr 94/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych do sprzedaży. 2012-11-13 13:32:22
Zarządzenie Nr 93/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gminnego zasobu nieruchomości. 2012-11-13 13:23:40
Zarządzenie Nr 92/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie zmian w planach finansowych: Zespołu Szkół w Baniach, Szkoły Podstawowej w Lubanowie i Szkoły Podstawowej w Swobnicy na 2012 r. 2012-11-13 13:04:05
Zarządzenie Nr 91/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-11-13 13:00:00
Zarządzenie Nr 90/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r. 2012-10-30 11:07:52
Zarządzenie Nr 89/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r. 2012-10-26 08:03:04
Zarządzenie Nr 88/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r. 2012-10-26 08:00:30
Zarządzenie Nr 87/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-10-26 07:45:32
Zarządzenie Nr 83 /2012 Wójta Gminy Banie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2012-10-26 07:40:11
Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 6 września 2012 r. w sprawie powołania rzeczoznawców. 2012-10-23 15:36:19
Zarządzenie Nr 86/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 5 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawki za dostawę ciepła na ogrzanie 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz ustalenia okresu rozliczeniowego dla odbiorców energii cieplnej 2012-10-17 11:00:35
Zarządzenie Nr 72/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Banie. 2012-10-17 10:55:44
Zarządzenie Nr 85/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 1 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-10-04 14:02:23
Zarządzenie Nr 84/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-10-02 11:45:19
Zarządzenie Nr 81/2012 z dnia 20 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. Wyprawka szkolna 2012-10-02 11:27:09
Zarządzenie Nr 82/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r. 2012-09-28 12:26:15
Zarządzenie Nr 80/2012 w sprawie uchylenie w części zarządzenia Nr 75/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r. 2012-09-25 12:28:04
Zarządzenie Nr 79/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-09-25 12:25:04
Zarządzenie Nr 78/2012 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2012 r. 2012-09-25 12:18:44
Zarządzenie Nr 74/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego. 2012-09-11 15:13:52
Zarządzenie Nr 76/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 6 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 2012-09-07 13:47:53
Zarządzenie Nr 75/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r. 2012-09-06 07:34:40
Zarządzenie Nr 73/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-09-03 14:32:08
Zarządzenie Nr 71/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za reklamy umieszczone na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Banie. 2012-08-21 08:59:55
Zarządzenie Nr 70/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r. 2012-08-08 08:47:59
Zarządzenie Nr 69/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-08-08 08:41:26
Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. "Wyprawka szkolna" 2012-07-20 13:02:32
Zarządzenie Nr 67/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-07-20 11:27:16
Zarządzenie Nr 66/2012 Wojta Gminy Banie z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Górnowo. 2012-07-18 12:04:39
Zarządzenie Nr 65/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży. 2012-07-17 08:50:46
Zarządzenie Nr 64/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia ceny arkusza kopii lub wydruku dokumentu, aktu normatywnego lub innego aktu prawnego w Urzędzie Gminy Banie. 2012-07-16 10:00:10
Zarządzenie Nr 63/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 2 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych wykorzystywanych rolniczo. 2012-07-10 08:06:43
Zarządzenie Nr 61/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem pomieszczeń po byłej restauracji w budynku przy ul. Targowej 19 w Baniach 2012-07-10 07:45:43
Zarządzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. 2012-07-10 07:39:00
Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 02 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2012-07-05 10:02:11
Zarządzenie Nr 58/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2012 r. 2012-07-05 09:57:31
Zarządzenie Nr 62/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 2 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen nieruchomości. 2012-07-03 15:45:21
Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Swobnicy. 2012-07-03 15:39:29
Zarządzenie Nr 57/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r. 2012-07-03 15:37:09
Zarządzenie Nr 56/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-07-03 15:34:33
Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Banie 2012-06-27 12:06:14
Zarządzenie Nr 53/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów za wynajem gminnych lokali użytkowych. 2012-06-25 13:25:34
Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Banie. 2012-06-21 13:42:22
Zarządzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-06-20 12:34:31
Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów za wynajem gminnych lokali użytkowych. 2012-06-19 15:08:22
Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2012-06-18 12:51:59
Zarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-06-14 13:23:04
Zarządzenie Nr 50/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie obniżenia cen wywoławczych nieruchomości. 2012-06-04 07:45:08
Zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości. 2012-06-04 07:42:41
Zarządzenie Nr 47/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 23 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek opłat za bezumowne użytkowanie gruntów stanowiących własność Gminy Banie. 2012-05-28 14:30:07
Zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-05-23 13:26:07
Zarządzenie Nr 45/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-05-22 09:14:43
ZARZĄDZENIE Nr 44 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok 2012-05-21 07:56:59
ZARZĄDZENIE Nr 43 /2012 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ 2012-05-21 07:52:22
ZARZĄDZENIE NR 42/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-05-10 13:25:06
ZARZĄDZENIE NR 39/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r. 2012-05-09 10:30:03
ZARZĄDZENIE NR 41/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-05-08 10:44:13
ZARZĄDZENIE NR 40/2012 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach na 2012 r. 2012-05-08 10:42:05
Zarządzenie Nr 37/2012 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2012 r. 2012-04-20 07:40:39
ZARZĄDZENIE NR 38/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r. 2012-04-20 07:35:40
ZARZĄDZENIE NR 36/2012 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2012 r. 2012-04-18 08:26:20
ZARZĄDZENIE NR 35/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r. 2012-04-17 09:46:55
Zarządzenie Nr 31/2012 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Rożnowo. 2012-04-11 07:58:27
Zarządzenie Nr 33/2012 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i innych spraw 2012-04-10 11:50:24
Zarządzenie nr 16/2012 w sprawie ustalenia stawek opłat za bezumowne użytkowanie gruntów stanowiących własność Gminy Banie 2012-04-10 11:48:02
Zarządzenie Nr 27/2012 w sprawie powołania Gminnego Komitetu Organizacyjnego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 2012-04-10 11:46:00
ZARZĄDZENIE NR 34/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-04-10 11:44:52
ZARZĄDZENIE NR 32/2012 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2012 r. 2012-04-10 11:40:10
Zarządzenie Nr 29/2012 w sprawie obniżenia cen wywoławczych nieruchomości i lokalu. 2012-04-05 10:48:10
Zarządzenie Nr 30/2012 w sprawie obniżenia cen wywoławczych nieruchomości 2012-04-05 10:47:34
ZARZADZENIE Nr 25/2012 w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy Banie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. 2012-03-14 13:35:02
Zarządzenie Nr 24/2012 w sprawie ustalenia cen nieruchomości 2012-03-13 13:17:43
ZARZĄDZENIE NR 23 /2012 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2012 r. 2012-03-13 13:13:58
ZARZĄDZENIE NR 22/2012 w sprawie nabycia nieruchomości. 2012-03-13 13:11:03
ZARZĄDZENIE NR 21/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-03-13 13:09:43
ZARZĄDZENIE NR 20/2012 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2012 r. 2012-02-20 08:19:13
ZARZĄDZENIE NR 19/2012 z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu szkoleń i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Gminy Banie. 2012-02-17 13:14:02
Zarządzenie Nr 18/2012 w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji. 2012-02-13 13:28:04
Zarządzenie Nr 17/2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2012-02-13 13:18:51
Zarządzenie Nr 1/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia dodatkowych zadań związanych z zarządzaniem Międzynarodowym Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach 2012-02-13 13:10:32
Zarządzenie Nr 14/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert 2012-02-10 08:46:53
ZARZĄDZENIE NR 15/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r. 2012-02-10 08:03:19
Zarządzenie Nr 13/2012 z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2012-02-07 11:40:42
Zarządzenie Nr 12/2012 z dnia 01 lutego 2012 r. w sprawie powołania Dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach 2012-02-07 11:38:19
Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Banie zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Banie 2012-02-07 11:36:53
Zarządzenie Nr 11/ 2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości 2012-02-02 08:56:02
Zarządzenie Nr 10/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2012-02-02 08:55:03
Zarządzenie Nr 8/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej 2012-01-20 12:42:12
Zarządzenie Nr 7/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej 2012-01-20 12:40:45
ZARZĄDZENIE NR 6/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-01-20 12:38:58
Zarządzenie Nr 3/2012 w sprawie przekazania uprawnień 2012-01-20 12:37:29
Zarządzenie Nr 2/2012 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Banie na 2012 rok. 2012-01-20 12:36:23
Zarządzenie Nr 5/2012 w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej. 2012-01-13 13:37:57
Zarządzenie Nr 4/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2012 r. 2012-01-13 13:36:16