O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJT GMINY BANIE

Banie, dnia 27.12.2011 r.

 

GK .6733.5.2011

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   ( Dz. U. nr 80, poz. 717 z 2003 r.) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) zawiadamia się, że w toku postępowania administracyjnego, wszczętego na  wniosekGminy Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: przebudowa i rozbudowa Przedszkola w Baniach do realizacji na działkach nr 289/2 i 290 w obrębie geodezyjnym Banie 1 zebrano dowody do rozstrzygnięcia sprawy i wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w trybie art. 51 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717/.

Zainteresowani przedmiotem decyzji mogą zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w Urzędzie Gminy w Baniach, pokój nr 6, w godz. 800- 1400 w terminie 7 dni po upływie terminu wywieszenia obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                            WÓJT GMINY

                                                                                          Teresa Sadowska 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 27-12-2011 09:26:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 21-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 27-12-2011 09:26:15