O B W I E S Z C Z E N I E

Banie, dnia 22.12.2011 r.

 

GK .6733.4.2011

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   ( Dz. U. nr 80, poz. 717 z 2003 r.) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) zawiadamia się, że w toku postępowania administracyjnego, wszczętego na  wniosek  Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie, ul. Polna 2, 74-500 Chojna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 121, przejście przez miejscowość Rożnowo do realizacji na działkach nr 4, 66, 40, 8/4, 9/3, 10/2, 10/5, 10/6, 10/7, 11/11, 11/9, 11/8, 11/13, 11/14, 11/5, 11/6, 12/10, 12/9, 12/11, 13, 29/51, 29/28, 29/27, 29/41, 29/42, 29/43, 29/48, 29/49, 29/50, 29/45, 29/24, 20/46, 20/23, 22/6, 22/7, 22/3, 22/2, 20/18, 20/19, 21/2, 21/1, 20/9, 20/8, 20/4, 16/1, 15, 14, 6, 30, 32/1, 300 w obrębie geodezyjnym Rożnowo zebrano dowodydo rozstrzygnięcia sprawy i wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w trybie art. 51 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717/.

Zainteresowani przedmiotem decyzji mogą zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w Urzędzie Gminy w Baniach, pokój nr 6, w godz. 800- 1400 w terminie 7 dni po upływie terminu wywieszenia obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 22-12-2011 12:07:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 21-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 22-12-2011 12:07:13