O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJT GMINY BANIE

Banie, dnia 09-12-2011 r. 

GK.6733.5.2011

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80, poz. 717 z 2003 r. ) zawiadamiam, że w dniu 07-12-2011 r. na wniosek Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: przebudowa i rozbudowa Przedszkola w Baniach do realizacji na działkach nr 289/2 i 290 w obrębie geodezyjnym Banie 1.

W związku z powyższym informuję, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Baniach, pokój nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800do 1400oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Baniach.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                          Z up. WÓJTA

                                                                                           Jerzy Zgoda

                                                                                          SEKRETARZ GMINY 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 09-12-2011 10:48:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 29-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 09-12-2011 10:48:24