O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJT GMINY BANIE 

Banie, dnia 07.12.2011 r.

 

GK - 7331/34/10/2011

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80, poz. 717 z 2003 r.) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst: Dz.U. z 2000 r Nr 98, poz.1071) zawiadamiam, że zebrano dowody wystarczające do rozstrzygnięcia sprawy  i  wydania decyzji administracyjnej w trybie art. 51  ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717/ dotyczącej zmiany części decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GK-7331/34/2011 z dnia 22 kwietnia 2011 r. polegającego na budowie energetycznej linii kablowych SN i linii światłowodowych na działce nr 651 w obrębie Banie 2.

Zainteresowani przedmiotem decyzji mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w Urzędzie Gminy w Baniach, pokój nr 6, w godz. 800- 1400 w terminie 7 dni po upływie terminu wywieszenia obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni, po upływie którego zawiadomienie stron uważa się za dokonane.

 

  

                                                                                                        WÓJT GMINY

                                                                                                       Teresa Sadowska 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 07-12-2011 10:08:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 29-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 07-12-2011 10:08:40