O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJT GMINY BANIE

Banie, dnia 24.10.2011 r.

 

GK .6733.3.2011

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   ( Dz. U. nr 80, poz. 717 z 2003 r.) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) zawiadamia się, że zebrano dowody wystarczające do rozstrzygnięcia sprawy  i  wydania decyzji administracyjnej w trybie art. 51  ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717/ dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji : budowa przyłącza wodociągowego wraz z zewnętrzną instalacja wodociągową do realizacji na działkach nr 323/113, 323/15, 321, 198/2 w obrębie geodezyjnym Lubanowo

Zainteresowani przedmiotem decyzji mogą zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w Urzędzie Gminy w Baniach, pokój nr 6, w godz. 800- 1400 w terminie 7 dni po upływie terminu wywieszenia obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                                                WÓJT GMINY

                                                                                                               Teresa Sadowska 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 24-10-2011 08:37:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 28-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 24-10-2011 08:37:47