wykaz nr 5/11/z nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży

GN.6840.30.2011                                                                                  Banie, 8 wrzesień 2011 r.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2010 r. nr 101, poz. 651 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości

wykaz nr  5/11/z 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży

 

Oznaczenie nieruchom. wg ewidencji gruntów

obręb

Banie 2 

Banie 3

Piaseczno

Nr działki

538

851

497/1

Powierzchnia

0,0176 ha

0,5041

0,1179

Nr księgi wieczystej

18162

3114

SZ1Y/00062894/1

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana położona w strefie istniejącej zabudowy wsi, w rejonie ul. Skośnej. Uzbrojenie: możliwość włączenia do sieci     energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Brak dostępu do drogi publicznej  

Nieruchomość rolna położona w kompleksie gruntów rolnych; dojazd drogą śródpolną; kształt regularny

Nieruchomość stanowiąca drogę dojazdową, poprzez którą następuje dostęp do drogi publicznej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

 

 

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:

Zabudowa mieszkaniowa.

Użytek gruntowy określony w ewidencji gruntów jako RIVa.

Tereny rolne objęte zakazem zabudowy na stały pobyt ludzi; gazociąg wysokiego ciśnienia, projektowana stacja redukcyjna.

Użytki gruntowe określone jako RIIIa– 0,0822 ha i RIIIb-0,4219 ha

Rejon zabudowy mieszkaniowej.

Użytek gruntowy – dr (droga).

Obciążenie nieruchomości

brak

na gruncie znajduje się część budynku gospodarczego posadowionego na działce nr 333/2 (przekroczenie granicy)

Termin zagospodarowania

nieokreślony

Cena

7 000 zł

10 000 zł

13 500 zł

Sposób zbycia

przetarg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników, a także zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości, ponosi nabywca.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wnioski w okresie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 13-09-2011 08:51:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 12-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 13-09-2011 08:51:14