O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJT GMINY BANIE

 

Banie, dnia 31-08-2011 r.

 

GK.6733.2.2011

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80, poz. 717 z 2003 r. ) zawiadamiam, że w dniu 30-08-2011 r. na wniosek Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa przyłącza wodociągowego wraz z zewnętrzną instalacja wodociągową do realizacji na działkach nr 323/113, 323/15, 321, 198/2 w obrębie geodezyjnym Lubanowo.

W związku z powyższym informuję, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Baniach, pokój nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800do 1400oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Baniach oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Lubanowo.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                                    WÓJT GMINY

                                                                                                   Teresa Sadowska

 

 

 

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 01-09-2011 08:44:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 18-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 01-09-2011 08:44:10