wykaz Nr 2/2011 nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia

GN.6845.20.2011                                                                                                                                                                                                                                        Banie, 3 sierpnia 2011 r.

 

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości

 

wykaz Nr  2/2011

 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia  

 

 

 

Lp

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

Opis nieruchomości, położenie, użytek gruntowy

Nr KW

Przeznaczenie

 i sposób zagospodarowania

 Stawka czynszu dzierżawnego  

Rodzaj czynszu

Okres, na jaki zawierana jest umowa

Obręb

Nr działki gruntu

Powierzchnia  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Banie 1

Część  248

202 m2

Banie, rejon ul. Bolesława Chrobrego i Ogrodowej; RV

43123 

Uprawy ogrodowe

0,10 zł/m2

 roczny

Czas nieoznaczony

2

Kunowo 

83/1

0,5197 ha

Kunowo; RIVb

26441

Uprawy rolne

0,94 q żyta

Do 3 lat,

 

3

Swobnica

568

1,13 ha

Swobnica; RV

23553

1,19 q żyta

 

 

Aktualizacja czynszu - raz w roku, przy czym:

-  dla czynszu określonego w zł - wg stawek ustalanych przez organ gminy;

-  dla czynszu określonego w q żyta – wg ceny 1 q żyta ustalanej przez Prezesa GUS do celów podatku rolnego.

Terminy wnoszenia czynszu: do dnia 15-go maja każdego roku,                                        

 

                                                                                                                                                                                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                                                   Teresa Sadowska 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 05-08-2011 14:25:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 29-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 05-08-2011 14:25:41