Zaproszenie do składania ofert na kompleksową obsługę gastronomiczno-handlową imprezy plenerowej "Festyn na Ziemi Bańskiej- 2011"

 

Międzynarodowe Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach

zaprasza do składania ofert na

kompleksową obsługę gastronomiczno-handlową imprezy plenerowej

„Festyn na Ziemi Bańskiej- 2011”

 

Impreza odbędzie się w dniach 17– 18.06.2011 roku na terenie MCTKiS w Baniach ul. Skośna 7

 

Oferta winna zawierać:
•opis proponowanych usług gastronomicznych i stanowisk handlowych,
•minimum 300 miejsc siedzących dla publiczności (w tym: 200 miejsc siedzących pod zadaszeniem – namioty, parasole),
•opis atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
•propozycję sponsorowania imprezy (w zakresie rzeczowym i finansowym).
•zabezpieczenie sanitarne (min. 4 toalety z obsługą),
•zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt - utrzymania czystości na zajmowanym terenie w trakcie trwania imprezy i po jej zakończeniu.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do umieszczenia stoiska KGW oraz innych Stowarzyszeń
z terenu Gminy, a także stoisk promocyjnych.
 
Pisemne oferty – w zamkniętych kopertach z napisem:
„Oferta: „Festyn na Ziemi Bańskiej- 2011”
– należy składać do Dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach
ul. Skośna 7 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.05.2011 r. do godz. 12:00.
 
Adres do korespondencji:
 
Międzynarodowe Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach,
ul. Skośna 7, 74-110 Banie

 
Wybór najkorzystniejszej ofert zostanie dokonany bez udziału Oferentów w dniu 24.05.2011 roku.
 
O wynikach postępowania Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel 091/416 63 66.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 12-05-2011 18:21:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 11-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 12-05-2011 18:22:14