INFORMACJA

WÓJT GMINY BANIE

      Banie, dnia 06.05.2011 r.

GK.6220.4.2011


INFORMACJA

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)
 

informuję 
 

że dnia 6 maja 2011 r. Wójt Gminy Banie wydał na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin decyzję znak: GK.6220.4.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na   przebudowie przejścia przez m. Parnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122, do realizacji na działkach nr 37/2, 37/3, 38, 39, 40,41, 42, 43, 44, 45/5, 45/6, 47/1, 47/2, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57/2, 57/3, 57/4, 59/1, 60/1, 62/1, 62/2, 62/3, 63, 64, 67/1, 68, 69/1, 70/1, 71/6, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 82/1, 83/1, 83/2, 84, 85, 87/1, 87/5, 87/6, 88, 90, 91, 92,  94, 95, 96/1, 96/2, 97, 98/1, 98/2, 99/1, 100/1, 101/3,  157, 160 w obrębie geodezyjnym Parnica, gmina Banie.

 

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Baniach, pok. nr  6 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

                                                                                                                   WÓJT GMINY

                                                                                                                  Teresa Sadowska 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 06-05-2011 09:38:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 20-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 06-05-2011 09:38:20