O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJT GMINY BANIE

Banie, dnia 28.04.2011 r.

 

GK .6733.1.2011

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   ( Dz. U. nr 80, poz. 717 z 2003 r.) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst: Dz.U. z 2000 r Nr 98, poz.1071) zawiadamia się, że zebrano dowody wystarczające do rozstrzygnięcia sprawy  i  wydania decyzji administracyjnej w trybie art. 51  ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717/ dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  polegającej na  budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym do realizacji na działkach nr 93/34, 94, 88, 82/25, 82/65, 82/66, 82/54 w celu zasilenia działki nr 82/51 w obrębie geodezyjnym Babinek.

 

Zainteresowani przedmiotem decyzji mogą zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w Urzędzie Gminy w Baniach, pokój nr 6, w godz. 800- 1400 w terminie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                     

                                                                                                             WÓJT GMINY

                                                                                                           Teresa Sadowska 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 28-04-2011 12:15:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 20-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 28-04-2011 12:15:46