INFORMACJA

  WÓJT GMINY BANIE                                                                                                    

                                                                                                                                                       Banie, dnia 27.04.2011 r.

GK.6220.3.2011


INFORMACJA

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)
 

informuję 
 

że dnia 27 kwietnia 2011 r. Wójt Gminy Banie wydał na rzecz Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach, ul. Stargardzka 42, 74-200 Pyrzyce działającego z upoważnienia Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie decyzję znak: GK.6220.2.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego naprzebudowie drogi wojewódzkiej Nr 122, na odcinku Banie-Parnica, do realizacji na terenach działek o numerach ewidencyjnych:  653 w  obrębie  Banie 2, 973 w obrębie Banie 3, 1 w obrębie Dłużyna oraz 57/3 w obrębie Parnica.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Baniach, pok. nr  6 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

                                                                                                                 WÓJT GMINY

                                                                                                                 Teresa Sadowska 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 28-04-2011 08:40:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 20-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 28-04-2011 08:40:56