OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Banie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

                                                                                                                                   Banie, dnia 11.04.2011 r.          

                                  

                                                        

 

   OBWIESZCZENIE

      Wójta Gminy Banie

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, póz. 1227) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 

że w dniu 11.04.2011 r.  zostało wydane postanowienie Nr GK.6220.3.2011 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 122, odc. Banie-Parnica ” na terenach działek o nr ewidencyjnych: 653 obręb  Banie 2, 973 obręb Banie 3, 1 obręb Dłużyna, 57/3 obręb Parnica. 

 

 

W związku z powyższym informuje się, że z w/w postanowieniem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Baniach (pok. nr 6) w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                                            WÓJT GMINY

                                                                                                           Teresa Sadowska 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 11-04-2011 11:08:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 01-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 11-04-2011 11:08:10