OBWIESZCZENIE

                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Banie, dnia 30.03.2011 r.

GK.6220.4.2011

OBWIESZCZENIE

  Wójta Gminy Banie

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 )

zawiadamia się
wszystkie strony w sprawie,

 

że na wniosek Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.  „Przebudowa przejścia przez m. Parnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122”,  do realizacji nadziałkach nr 37/2, 37/3,38, 39, 40,41, 42, 43, 44, 45/5, 45/6, 47/1, 47/2, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57/2, 57/3, 57/4, 59/1, 60/1, 62/1, 62/2, 62/3, 63, 64, 67/1, 68, 69/1, 70/1, 71/6 ,73, 74, 77, 78, 79, 81, 82/1, 83/1, 83/2, 84,85, 87/1, 87/5, 87/6, 88, 90, 91, 92,  94, 95, 96/1, 96/2, 97, 98/1, 98/2, 99/1, 100/1, 101/3,  157, 160 w obrębie geodezyjnym Parnica, gmina Banie.

 

W terminie 21 dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia każdy ma prawo zapoznać się z materiałami oraz wnieść stosowne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie,w pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Baniach, ul. Skośna 6, w godz. 8:00-15:00

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 30-03-2011 16:05:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 25-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 30-03-2011 16:05:07