OBWIESZCZENIE

 WÓJT GMINY BANIE                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Banie, dnia 30.03.2011 r.          

                                  

                                                        

 

   OBWIESZCZENIE

      Wójta Gminy Banie

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, póz. 1227) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 

że w dniu 30.03.2011 r.  zostało wydane postanowienie Nr GK.6220.2.2011 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 121, m. Piaseczno,na odcinku Banie-Piaseczno, realizowanejna terenach działek o nr ewidencyjnych: 1247 w  obrębie  Banie 5, 549, 466 w obrębie  Piaseczno

W związku z powyższym informuje się, że z w/w postanowieniem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Baniach (pok. nr 6) w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                                             WÓJT GMINY

                                                                                                           Teresa Sadowska 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 30-03-2011 16:04:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 25-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 30-03-2011 16:04:01