OBWIESZCZENIE

 

WÓJT GMINY BANIE                                                                                          

                                                                                                                                             Banie, dnia 28.03.2011 r.

GK.6220.1.2011

OBWIESZCZENIE

   Wójta Gminy Banie

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm. )

zawiadamiam
 

że w dniu 23.03.2011 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Banie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie  farmy wiatrowej „Swobnica" wraz a infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Banie składającego się z 13 elektrowni wiatrowych  o łącznej mocy nie przekraczającej 40 MW położonych w gminie Banie na terenach ewidencyjnych:  w obrębie Swobnica dz. o nr: 160/2, 153/2, 149, 45/2, 83/5, 744/1,  29/1,  759.

W terminie 14 dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia każdy ma prawo zapoznać się z materiałami oraz wnieść stosowne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie,w pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Baniach, ul. Skośna 6, w godz. 8:00-15:00

 

                                                                                                                 WÓJT GMINY

                                                                                                                Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 29-03-2011 11:39:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 25-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 29-03-2011 11:41:03