Urząd Stanu Cywilnego, spraw społecznych i gospodarczych


 

Urząd Stanu Cywilnego, spraw

społecznych i gospodarczych

 

kierownik Agnieszka Szewe

e-mail: usc@banie.pl

 

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego, spraw społecznych i gospodarczych należy:

1. W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego należą sprawy wynikające z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności:

1)      sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego;

2)      rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób;

3)      sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń;

4)      przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych;

5)      wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu;

6)      wydawanie decyzji w sprawach zmian imion i nazwisk oraz ustalanie brzmienia i ich pisowni;

7)      sporządzanie wniosków o nadanie medali „Za długoletnie pożycie”;

8)      wykonywanie zadań wynikających z ustawy o organizacji statystyki państwowej.

2. W zakresie spraw społecznych:

1) prowadzenie spraw wynikających z przepisów o zgromadzeniach i zbiórkach publicznych;

2)   współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości;

3. W zakresie spraw gospodarczych:

1)      zaopatrywanie w materiały kancelaryjne i biurowe pracowników Urzędu, prowadzenie gospodarki materiałowej, w tym prowadzenie ewidencji stempli, pieczęci, książek,

2)      obsługa techniczno - biurowa Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 07-07-2005 11:38:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 07-03-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 26-02-2013 14:35:17