wykaz nr 2/11/z nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży

GN.6840.3.2011                                                                                       Banie,  11 marca 2011 r.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2010 r. nr 101, poz. 651 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości

 

wykaz nr 2/11/z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

obręb

Rożnowo

Nr działki

 11/12

Powierzchnia

0,6566 ha

Nr księgi wieczystej

SZ1Y/000 45527/3

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa położona na obrzeżu miejscowości Rożnowo,  w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej (gorzelnia)

Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta; teren z lekkim spadkiem w kierunku wschodnim. Część terenu okresowo podtapiana. Dojazd do nieruchomości gminnymi drogami gruntowymi oraz w części drogą gruntową leśną.

Uzbrojenie terenu: możliwe włączenie do sieci elektroenergetycznej  i wodociągowej.    

Przeznaczenie nieruchomości i

sposób jej zagospodarowania

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zakłada wykorzystanie nieruchomości jako tereny rolnicze – grunty orne.

Użytek gruntowy –PsIV.

Obciążenie nieruchomości

brak

 Termin zagospodarowania

nieoznaczony

Cena

 16 200  zł

Sposób zbycia

 Przetarg nieograniczony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników, a także zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości, ponosi nabywca.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wnioski w okresie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

                                                                                                                       WÓJT GMINY

                                                                                                                      Teresa Sadowska 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 11-03-2011 14:09:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 25-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 11-03-2011 14:09:41