Stanowisko do spraw rolnictwa, gospodarki wodnej, działalności gospodarczej i zamówień publicznych


 

Stanowisko do spraw rolnictwa,

gospodarki wodnej, działalności gospodarczej i zamówień publicznych

inspektor Aleksandra Kamieniorz

e-mail: edg@banie.pl

 

Do zakresu działania stanowiska do spraw rolnictwa, gospodarki wodnej, działalności gospodarczej i zamówień publicznych należy:

 

1. W zakresie rolnictwa:

 1.  współpraca z jednostkami współpracującymi na rzecz rolnictwa;

 2.  realizacja zadań związanych z ustawą o zapobieganiu narkomanii - prowadzenie kontroli upraw maku;

 3.  wykonywanie zadań związanych z ochroną roślin uprawnych;

 4.  wykonywanie zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych;

 5.  prowadzenie spraw dotyczących własności gospodarstw rolnych;

 6.  wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym;

 7.  prowadzenie ewidencji kół łowieckich i strażników łowieckich oraz udział w polubownym załatwieniu szkód łowieckich;

 8.  przygotowywanie i nadzorowanie spisów rolnych, przeprowadzanie spisów kwartalnych oraz szacowanie plonów płodów rolnych;

 9.  realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych;

 10.  prowadzenie spraw zleconych przez administrację rządową, a dotyczącą rolnictwa -uwłaszczanie, zwrot służebności i dożywoć oraz regulowanie stanu prawnego gospodarstw rolnych indywidualnych;

 11.  przeprowadzanie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników i umowy ubezpieczenia budynków rolniczych.

 

2. W zakresie gospodarki wodnej i melioracji:

 1.  koordynowanie prac w zakresie bieżącej konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej;

 2.  współpraca z jednostkami prowadzącymi wykonawstwo inwestycji melioracyjnych;

 3.  udział w zatwierdzeniu ugod w sprawie zmian stosunków wodnych na gruntach;

 4.  koordynowanie prac związanych z melioracją.

 

3. W zakresie działalności gospodarczej i zamówień publicznych:

 1.  inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych i prowadzenia działalności informacyjnej o potrzebach i możliwościach gminy w tym zakresie (sieć handlowa, usługowa, skup i przetwórstwo płodów rolnych);

 2.  dokonywanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;

 3.  realizacja przepisów dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych,

 4.  obsługa techniczno - biurowa komisji przetargowej przy realizacji ustawy o zamówieniach publicznych;

 5.  sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu zamówień publicznych;

 6.  przyjmowanie od przedsiębiorcy wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

 7.  przyjmowanie od przedsiębiorcy zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego (NIP).

 

4. W zakresie ochrony przyrody:

 1.  prowadzenie dokumentacji ochrony przyrody;

 2.  prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 07-03-2005 14:33:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 07-03-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 14-11-2011 13:41:09