Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 8/10 Wójta Gminy Banie z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 8/10
Wójta Gminy Banie
z dnia 20 grudnia 2010 roku
           
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
           
  Na   podstawie § 13 pkt 3 uchwały Nr XXIX/297/09 Rady Gminy Banie  
 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r. oraz art. 222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:
           
§ 1.  Przenosi się planowane wydatki na kwotę989.236,97 zł
Dział Rozdział §  Wyszczególnienie Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 946 540,07 946 540,07
  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 946 540,07 946 540,07
    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   946 540,07
    6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 946 540,07  
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 16 900,00 16 900,00
  60014   Drogi publiczne powiatowe 16 900,00  
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 900,00  
  60016   Drogi publiczne gminne   16 900,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   3 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych     13 900,00
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 14 000,00 14 000,00
  70095   Pozostała działalność 14 000,00 14 000,00
    4260 Zakup energii   11 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych   3 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 14 000,00  
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 959,50 3 959,50
  75011   Urzędy wojewódzkie 259,50 259,50
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 259,50  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   259,50
  75023   Urzędy gmin 1 200,00 1 200,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00  
    4260 Zakup energii   1 000,00
    4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   200,00
  75095   Pozostała działalność 2 500,00 2 500,00
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 500,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2 500,00
754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 500,00 1 500,00
  75412   Ochotnicze straże pożarne 1 500,00 1 500,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   1 000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00  
    4260 Zakup energii   500,00
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 4 000,00  
  75818   Rezerwy ogólne i celowe  4 000,00  
    4810 Rezerwy                (środki na zapłatę za energię el. w świetlicach) 4 000,00  
852     POMOC SPOŁECZNA 2 337,40 2 337,40
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 1 758,40 1 600,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 308,40  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   1 000,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   500,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 350,00  
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet   100,00
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistycze usługi opiekuńcze                                                          Zadania własne 579,00 737,40
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   700,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 479,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   37,40
921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0,00 4 000,00
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 4 000,00
    4260 Zakup energii   4 000,00
                                                                  RAZEM 989 236,97 989 236,97
           
§ 2.Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
           
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    
           
 
           
                                                                                                                WÓJT GMINY
                                                                                                            Teresa Sadowska
           

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/10 
      Wójta Gminy Banie z dnia 20 grudnia 2010 r.
Zmiany w planie wydatków Urzedu Gminy Banie
Dział Rozdział §  Wyszczególnienie Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 946 540,07 946 540,07
  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 946 540,07 946 540,07
    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   946 540,07
    6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 946 540,07  
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 16 900,00 16 900,00
  60014   Drogi publiczne powiatowe 16 900,00  
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 900,00  
  60016   Drogi publiczne gminne   16 900,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   3 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych     13 900,00
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 14 000,00 14 000,00
  70095   Pozostała działalność 14 000,00 14 000,00
    4260 Zakup energii   11 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych   3 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 14 000,00  
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 959,50 3 959,50
  75011   Urzędy wojewódzkie 259,50 259,50
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 259,50  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   259,50
  75023   Urzędy gmin 1 200,00 1 200,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00  
    4260 Zakup energii   1 000,00
    4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   200,00
  75095   Pozostała działalność 2 500,00 2 500,00
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 500,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2 500,00
754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 500,00 1 500,00
  75412   Ochotnicze straże pożarne 1 500,00 1 500,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   1 000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00  
    4260 Zakup energii   500,00
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 4 000,00  
  75818   Rezerwy ogólne i celowe  4 000,00  
    4810 Rezerwy                (środki na zapłatę za energię el. w świetlicach) 4 000,00  
921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0,00 4 000,00
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 4 000,00
    4260 Zakup energii   4 000,00
                                                                  RAZEM 986 899,57 986 899,57
           
Zmiany w planie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach
Dział Rozdział §  Wyszczególnienie Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
852     POMOC SPOŁECZNA 2 337,40 2 337,40
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 1 758,40 1 600,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 308,40  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   1 000,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   500,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 350,00  
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet   100,00
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistycze usługi opiekuńcze  Zadania własne 579,00 737,40
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   700,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 479,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   37,40
                                                                  RAZEM 2 337,40 2 337,40 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 29-12-2010 08:46:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 20-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 29-12-2010 08:46:37