Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 6/10 Wójta Gminy Banie z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.

 

ZARZĄDZENIE  NR 6/10  
Wójta Gminy Banie  
z dnia 15 grudnia 2010 r.  
         
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.  
         
         Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) zarządzam, co następuje:
         
§ 1.  Zmniejsza się dochody  budżetu gminy o kwotę: 1.376 zł
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w  zł
852     POMOC SPOŁECZNA 1 376,00
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 1 376,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin 1 376,00
         
§ 2.Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę:1.376 zł
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w zł
852     POMOC SPOŁECZNA 1 376,00
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 1 376,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe       dodatki dla prac.socjalnego 1 376,00
         
§ 3.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 143.861 zł
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w zł
852     POMOC SPOŁECZNA 143 861,00
  85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ. 140 832,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  gminom ustawami 140 832,00
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 029,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin 3 029,00
         
§ 4.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę:143.861 zł
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w zł
852     POMOC SPOŁECZNA 143 861,00
  85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ. 140 832,00
    3110 Świadczenia społeczne 130 132,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 950,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00
    4300 Zakup usług pozostałych 3 700,00
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 029,00
    3110 Świadczenia społeczne 3 029,00
         
§ 5. Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem  do niniejszego zarządzenia. 
         
§ 6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
         
                                                                                                            WÓJT GMINY
                                                                                                        Teresa Sadowska 

 

                                                                                        Załącznik do Zarządzenia Nr 6/10 
                                                                             Wójta Gminy Banie z dnia 15 grudnia 2010 r. 
Zmniejszenie planu dochodów dla Urzędu Gminy Banie
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w  zł
852     POMOC SPOŁECZNA 1 376,00
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 1 376,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin 1 376,00
      RAZEM 1 376,00
         
Zmniejszenie planu wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w  zł
852     POMOC SPOŁECZNA 1 376,00
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 1 376,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników     dodatki dla prac.socjalnego 1 376,00
      RAZEM 1 376,00
         
Zwiększenie planu dochodów dla Urzędu Gminy Banie
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w  zł
852     POMOC SPOŁECZNA 143 861,00
  85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ. 140 832,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  gminom ustawami 140 832,00
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 029,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin 3 029,00
      RAZEM 143 861,00
         
Zwiększenie planu wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w  zł
852     POMOC SPOŁECZNA 143 861,00
  85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ. 140 832,00
    3110 Świadczenia społeczne 130 132,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 950,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00
    4300 Zakup usług pozostałych 3 700,00
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 029,00
    3110 Świadczenia społeczne 3 029,00
      RAZEM 143 861,00 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 22-12-2010 11:15:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 20-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 22-12-2010 11:15:15