O B W I E S Z C Z E N I E

WOJT GMINY BANIE                                                                                                                                    Banie, dnia 16.12.2010 r.

 

GK - 7331/29/2010

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   ( Dz. U. nr 80, poz. 717 z 2003 r.) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst: Dz.U. z 2000 r Nr 98, poz.1071) zawiadamia się, że zebrano dowody wystarczające do rozstrzygnięcia sprawy  i  wydania decyzji administracyjnej w trybie art. 51  ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717/ dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji –Rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Swobnica na działkach o nr ewidencyjnym 593/4, 593/3, 598, 593/1, 587, 592, 597/1,1184/3, 617/1, 707/1, 654, 653/3,653/2, 653/12, 653/13, 653/5, 653/6, 653/7, 653/8, 653/9, 582, 619,707/4, 707/5, 707/2, 561/2, 556, 620, 553/1, 622, 623, 557, 555, 553/3, 554, 543, 536, 716, 715, 717/2, 219/14, 537, 523/2, 539/1, 538,  obręb Swobnica.

 

Zainteresowani przedmiotem decyzji mogą zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w Urzędzie Gminy w Baniach, pokój nr 6, w godz. 800- 1400 w terminie 7 dni po upływie terminu wywieszenia obwieszczenia.

 

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni, po upływie którego zawiadomienie stron uważa się za dokonane.

 

 

                                                                                                      WÓJT GMINY

                                                                                                    Teresa Sadowska 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 16-12-2010 13:52:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 07-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 16-12-2010 13:52:24