Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 4/10 Wójta Gminy Banie z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 4/10
Wójta Gminy Banie
z dnia 13 grudnia 2010 roku
           
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
           
  Na   podstawie § 13 pkt 3 uchwały Nr XXIX/297/09 Rady Gminy Banie  
 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r.zarządzam, co następuje:
           
§ 1.  Przenosi się planowane wydatki na kwotę4.960,45  zł
Dział Rozdział §  Wyszczególnienie Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 350,00 350,00
  01008   Melioracje wodne 350,00  
    4270 Zakup uslug remontowych 350,00  
  01030   Izby rolnicze   350,00
    2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego   350,00
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 130,00 130,00
  60016   Drogi publiczne gminne 130,00 130,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 130,00  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe   130,00
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 000,00 2 000,00
  70095   Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe   2 000,00
    4270 Zakup uslug remontowych 2 000,00  
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4,03 4,03
  75011   Urzędy wojewódzkie 4,03 4,03
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2,10  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1,93  
    4120 Składki na Fundusz Pracy   4,03
751     URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 0,51 0,51
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa 0,51 0,51
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,27  
    4120 Składki na Fundusz Pracy   0,51
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,24  
756     DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 500,00 500,00
  75647   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 500,00 500,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   500,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00  
757     OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 950,00 950,00
  75702   Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 950,00 950,00
    8080 Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   950,00
    8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek 950,00  
853     POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 25,91 25,91
  85395   Pozostała działalność 25,91 25,91
    4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 25,91  
    4179 Wynagrodzenia bezosobowe   25,91
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 000,00 1 000,00
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 000,00 1 000,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 210,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 120,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 000,00
    4270 Zakup uslug remontowych 670,00  
                                                                  RAZEM 4 960,45 4 960,45
           
§ 2.Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
           
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    
           
 
            WÓJT GMINY
        Teresa Sadowska 

 

                                                                                                                                            Załącznik do Zarządzenia Nr 4/10 
                                                                                              Wójta Gminy Banie z dnia 13 grudnia 2010 r.
Zmiany w planie wydatków Urzedu Gminy Banie
Dział Rozdział §  Wyszczególnienie Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 350,00 350,00
  01008   Melioracje wodne 350,00  
    4270 Zakup uslug remontowych 350,00  
  01030   Izby rolnicze   350,00
    2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego   350,00
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 130,00 130,00
  60016   Drogi publiczne gminne 130,00 130,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 130,00  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe   130,00
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 000,00 2 000,00
  70095   Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe   2 000,00
    4270 Zakup uslug remontowych 2 000,00  
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4,03 4,03
  75011   Urzędy wojewódzkie 4,03 4,03
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2,10  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1,93  
    4120 Składki na Fundusz Pracy   4,03
751     URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 0,51 0,51
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa 0,51 0,51
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,27  
    4120 Składki na Fundusz Pracy   0,51
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,24  
756     DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 500,00 500,00
  75647   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 500,00 500,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   500,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00  
757     OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 950,00 950,00
  75702   Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 950,00 950,00
    8080 Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   950,00
    8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek 950,00  
853     POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 25,91 25,91
  85395   Pozostała działalność 25,91 25,91
    4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 25,91  
    4179 Wynagrodzenia bezosobowe   25,91
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 000,00 1 000,00
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 000,00 1 000,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 210,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 120,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 000,00
    4270 Zakup uslug remontowych 670,00  
                                                                  RAZEM 4 960,45 4 960,45 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 14-12-2010 10:42:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 07-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 14-12-2010 10:42:58