Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 3/10 Wójta Gminy Banie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.

 

ZARZĄDZENIE  NR 3/10  
Wójta Gminy Banie  
z dnia 10 grudnia 2010 r.  
         
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.  
         
         Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) zarządzam, co następuje:
         
§ 1.  Zmniejsza się dochody  budżetu gminy o kwotę: 34.904 zł
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w  zł
852     POMOC SPOŁECZNA 31 248,00
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5 300,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin 5 300,00
  85216   Zasiłki stałe 25 948,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin 25 948,00
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 656,00
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 3 656,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin 3 656,00
         
§ 2.Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę:34.904 zł
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w zł
852     POMOC SPOŁECZNA 31 248,00
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5 300,00
    4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne                Zadania własne 5 300,00
  85216   Zasiłki stałe 25 948,00
    3110 Świadczenia społeczne 25 948,00
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 656,00
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 3 656,00
    3260 Inne formy pomocy dla uczniów    (wyprawka szkolna) 3 656,00
         
§ 3.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę:71.585 zł
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w zł
852     POMOC SPOŁECZNA 71 585,00
  85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 30 523,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  gminom ustawami 30 523,00
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 604,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  gminom ustawami 1 604,00
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 170,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin 6 170,00
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 3 288,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin 3 288,00
  85295   Pozostała działalność 30 000,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin 30 000,00
         
§ 4.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę:71.585 zł
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w zł
852     POMOC SPOŁECZNA 71 585,00
  85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 30 523,00
    3110 Świadczenia społeczne 30 523,00
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 604,00
    4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne                              Zadania zlecone 1 604,00
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 170,00
    3110 Świadczenia społeczne 6 170,00
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 3 288,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  dodatki dla pracownika socjalnego 3 288,00
  85295   Pozostała działalność 30 000,00
    3110 Świadczenia społeczne 30 000,00
         
§ 5. Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem  do niniejszego zarządzenia. 
         
§ 6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
         
                                                                                                          WÓJT GMINY  
                                                                                                       Teresa Sadowska 

 

                                                                                     Załącznik do Zarządzenia Nr 3/10 
                                                                             Wójta Gminy Banie z dnia 10 grudnia 2010 r. 
Zmniejszenie planu dochodów dla Urzędu Gminy Banie
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w  zł
852     POMOC SPOŁECZNA 31 248,00
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5 300,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin 5 300,00
  85216   Zasiłki stałe 25 948,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin 25 948,00
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 656,00
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 3 656,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin 3 656,00
      RAZEM 34 904,00
         
Zmniejszenie planu wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w  zł
852     POMOC SPOŁECZNA 31 248,00
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5 300,00
    4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne                Zadania własne 5 300,00
  85216   Zasiłki stałe 25 948,00
    3110 Świadczenia społeczne 25 948,00
      RAZEM 31 248,00
Zmniejszenie planu wydatków dla Szkoły Podstawowej w Lubanowie
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w zł
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 029,00
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 3 029,00
    3260 Inne formy pomocy dla uczniów                          (Wyprawka szkolna) 3 029,00
      RAZEM 3 029,00
         
Zmniejszenie planu wydatków dla Szkoły Podstawowej w Swobnicy
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w zł
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 627,00
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 627,00
    3260 Inne formy pomocy dla uczniów                          (Wyprawka szkolna) 627,00
      RAZEM 627,00
         
Zwiększenie planu dochodów dla Urzędu Gminy Banie
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w  zł
852     POMOC SPOŁECZNA 71 585,00
  85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 30 523,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  gminom ustawami 30 523,00
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 604,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  gminom ustawami 1 604,00
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 170,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin 6 170,00
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 3 288,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin 3 288,00
  85295   Pozostała działalność 30 000,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin 30 000,00
      RAZEM 71 585,00
         
Zwiększenie planu wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w  zł
852     POMOC SPOŁECZNA 71 585,00
  85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 30 523,00
    3110 Świadczenia społeczne 30 523,00
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 604,00
    4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne                              Zadania zlecone 1 604,00
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 170,00
    3110 Świadczenia społeczne 6 170,00
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 3 288,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  dodatki dla pracownika socjalnego 3 288,00
  85295   Pozostała działalność 30 000,00
    3110 Świadczenia społeczne 30 000,00
      RAZEM 71 585,00 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 14-12-2010 09:13:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 07-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 14-12-2010 09:13:02