wykaz Nr 8/2010 nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia

GN.72243-68/2010                                                                                                                                                                                                                                              Banie, 6 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości

wykaz Nr  8/2010

nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia  

 

Lp

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

Opis nieruchomości, położenie, użytek gruntowy

Nr KW

Przeznaczenie

 i sposób zagospodarowania

 Stawka czynszu dzierżaw -nego  

Rodzaj czynszu

Okres, na jaki zawierana jest umowa

Obręb

Nr działki gruntu

Powierzchnia  

1

2

3

4

5

6

7

8

 

12

 

Banie 1

Część 249

15 m2

ul. Bol.Chrobrego, BRV

SZ1Y/00059865/5

Pod budynek gospodarczy

1 zł/m2

miesięczny

W drodze przetargu  na czas nieoznaczony, albo

w drodze bezprzetarg. do 3 lat

1

Banie 1 

Część 303

50  m2

ul. Pocztowa, Bi

38483

Pod działalność gospodarczą

2,60 zł/m2

miesięczny

Do 3 lat,

albo powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony za zgodą Rady Gminy

2

Banie 1 

Część 335

950 m2

rejon ul. Targowej; Lz-ŁIV

51808

Uprawy  ogrodowe

  

0,10 zł/m2

roczny

 

3

Banie 1

Część 328

242 m2

rejon ul. Targowej, BRIVb

 3139

4

Banie 1

Część  165

360 m2

rejon ul. Sosnowej, RIIIa

 3317

5

Banie 2

Część  554

 185 m2

przy ul. Witosa, RIVa

SZ1Y/00057746/1

6

Banie 2

Część dz. 455

235  m2

rejon ul. Gdańskiej, N

41058

0,20  zł/m2

7

Banie 2

Część 500/2

200 m2

rejon ul. Grunwaldzkiej, Bi

 50838

0,10 zł/m2

8

Banie 3 

 851, 854

3,2135 ha

Grunt rolny położony przy drodze w kierunku Kunowa, RIIIa- 0,0822  RIIIb- 0,5711 RIVa- 1,1494 RIVb- 0,9791 RV - 0,4317

 SZ1Y/00057517/7

Uprawy rolne

6,98 q żyta/rok  wg ceny 1 q podawanej przez Prezesa GUS do celów podatku rolnego

drodze przetargu –  do 5 lat, w drodze bezprzetargowej - do 3 lat

9

Baniewice

 Część 382

200 m2

 BRIIIa

SZ1Y/000 62583/8

Uprawy ogrodowe

0,10 zł/m2

roczny

 do 3 lat

48 m2

teren pod budynkami gospod.

1 zł/m2

miesięczny

 

Aktualizacja czynszu:raz w roku wg stawek ustalanych przez organ gminy,

Terminy wnoszenia czynszu: rocznego - raz w roku do dnia 15-go maja każdego roku,                                            Wójt Gminy

miesięcznego – do 10-go dnia każdego miesiąca.                                                     Teresa Sadowska                                       

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 09-12-2010 09:34:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 07-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 09-12-2010 09:34:23