Stanowisko do spraw obywatelskich


 

Stanowisko do spraw
obywatelskich

inspektor Bogumiła Korczyńska

e-mail: ewidencja@banie.pl

 

Do zakresu działania stanowiska do spraw obywatelskich należy:

1.      W zakresie prowadzenia ewidencji ludności:

1) wydawanie decyzji administracyjnych oraz postanowień w sprawach zameldowania lub wymeldowania;
2) wprowadzanie do ewidencji ludności bieżących zmian osobowych i adresowych mieszkańców gminy;
3) występowanie o nadanie numeru ewidencyjnego PESEL oraz praca w systemie  Centralnego Banku Danych PESEL,
4) współpraca z innymi organami w zakresie spraw ewidencji ludności;
5) sporządzanie analiz i sprawozdań w zakresie ewidencji i kontroli ruchu ludności;
6) prowadzenie spraw dotyczących wydawania dowodów osobistych;
7) prowadzenie rejestru  osób, które utraciły  obywatelstwo polskie,
8) powiadamianie innych podmiotów i jednostek organizacyjnych o zmianach dokonywanych w ewidencji ludności,
9) wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji na temat dokumentacji przechowywanej w teczkach dowodowych,
10) przekazywanie sprawozdań dotyczących wydanych dowodów osobistych,
11) prowadzenie spraw wojskowych:
a) rejestracja przedpoborowych;
b) kwalifikacja wojskowa,
c) opiniowanie podań o odroczenie lub zwolnienie z zasadniczej służby wojskowej oraz uznaniu za jedynego żywiciela rodziny;
d) odtwarzanie ewidencji wojskowej;
12) wydawanie zaświadczeń o ilości osób zameldowanych w lokalu,
13) prowadzenie rejestru czasowego lub stałego pobytu cudzoziemców,
14) sporządzanie wykazów dzieci dla potrzeb oświaty,

2.  w zakresie spraw związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców:

1) sporządzanie spisu wyborców dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta, do Sejmu RP, Senatu, oraz rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, a także referendum,
2) przyjmowanie i sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP, do Senatu oraz w wyborach do rad gmin, rad powiatowych i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także przyjmowanie oświadczeń o cofnięciu pełnomocnictwa do głosowania,
3) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,

3.  organizowanie i koordynowanie działań związanych z przeprowadzaniem  powszechnych spisów ludności,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 12-12-2003 14:53:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 12-12-2003
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 21-07-2014 12:10:32