wykaz Nr 7/2010 nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia w ramach zawarcia kolejnych umów dzierżawy z osobami dotychczas je dzierżawiącymi

GN.72243-58/2010                                                                                                                                                                                                                                              Banie, 2 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości

wykaz Nr  7/2010

nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia

w ramach zawarcia kolejnych umów dzierżawy z osobami dotychczas je dzierżawiącymi

 

 

Lp

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

Opis nieruchomości, położenie, użytek gruntowy

Nr KW

Przeznaczenie

 i sposób zagospodarowania

 Stawka czynszu dzierżawnego  

Rodzaj czynszu

Okres, na jaki zawierana jest umowa

Obręb

Nr działki gruntu

Powierzchnia w m2

1

2

3

4

5

6

7

8

 

12

1

Banie 1 

Część 295

56 

przy ul. Pocztowej, Bi

32734

Działalność gospodarcza

2,20 zł/m2

 

miesięczny

Do 5 lat

2

Banie 1 

Część 294

32 

przy ul. Pocztowej, Bi

32733

Działalność gospodarcza

2,20 zł/m2

Do 5 lat

34

Teren zieleni

0,07 zł/m2

3

Banie 1 

Część 303

40    

przy ul. Pocztowej, Bi

38483

Działalność gospodarcza

2,60zł/m2

Do 5 lat

4

Banie 1 

299

46

 ul. Grunwaldzka 1A, Bi

32735

Działalność gospodarcza

2,60 zł/m2

Do 5 lat

80

Place utwardzone

1 zł/m2

48

inne

0,07 zł/m2

7

Banie 2

Część 504

21

przy ul. Jagiellońskiej, B

brak

Grunty pod garażami

1 zł/m2

Do 2 lat

8

Banie 2

Część 503 i 504

21

przy ul. Jagiellońskiej, B

3226

Czas nieoznaczony

9

Banie 2

Część 502

42

przy ul. Jagiellońskiej, Bp

50842

Do 3 lat

5

Banie 1 

Część 268/1

115 

przy ul. Grunwaldzkiej, RIVa

28596

Uprawy ogrodowe

0,10 zł/m2

roczny

Czas nieoznaczony

6

Banie 1 

Część 349 i 335

320

przy ul. Targowej,

BRIVb, Lz-ŁIV

4140, 5108

Czas nieoznaczony

 

 

Aktualizacja czynszu:raz w roku wg stawek ustalanych przez organ gminy,

Terminy wnoszenia czynszu: rocznego - raz w roku do dnia 15-go maja każdego roku,  miesięcznego – do 10-go dnia każdego miesiąca.

                                                                                                                                                                   Z up. Wójta

                                                                                                                                                                Sekretarz Gminy

                                                                                                                                                                     Jerzy Zgoda 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 03-12-2010 11:59:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 30-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 03-12-2010 11:59:33