Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 550/10 Wójta Gminy Banie z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.

 

ZARZĄDZENIE  NR 550/10  
Wójta Gminy Banie  
z dnia 16 listopada 2010 r.  
         
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.  
         
         Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) zarządzam, co następuje:
         
§ 1.  Zwiększa się dochody  budżetu gminy o kwotę: 454.989,23 zł
         
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w  zł
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 443 061,23
  01095   Pozostała działalność 443 061,23
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  gminom ustawami 443 061,23
852     POMOC SPOŁECZNA 11 928,00
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 050,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  gminom ustawami 1 050,00
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10 878,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin 10 878,00
         
§ 2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę:  454.989,23 zł
         
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w zł
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 443 061,23
  01095   Pozostała działalność 443 061,23
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 936,20
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 200,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00
    4300 Zakup usług pozostałych 800,00
    4430 Różne opłaty i składki 434 373,76
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 351,27
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 200,00
852     POMOC SPOŁECZNA 11 928,00
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 050,00
    4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 050,00
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10 878,00
    3110 Świadczenia społeczne 10 878,00
         
§ 3. Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem  do niniejszego zarządzenia. 
         
§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                                      WÓJT GMINY
                                                                                                                  Teresa Sadowska

 

      Załącznik do Zarządzenia Nr 550/10 
                                                                             Wójta Gminy Banie z dnia 16 listopada 2010 r. 
Zwiększenie planu dochodów dla Urzędu Gminy Banie
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w  zł
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 443 061,23
  01095   Pozostała działalność 443 061,23
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  gminom ustawami 443 061,23
852     POMOC SPOŁECZNA 11 928,00
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 050,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  gminom ustawami 1 050,00
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10 878,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin 10 878,00
      RAZEM 443 061,23
         
Zwiększenie planu wydatków dla Urzędu Gminy Banie
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w zł
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 443 061,23
  01095   Pozostała działalność 443 061,23
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 936,20
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 200,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00
    4300 Zakup usług pozostałych 800,00
    4430 Różne opłaty i składki 434 373,76
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 351,27
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 200,00
      RAZEM 443 061,23
         
Zwiększenie planu wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w zł
852     POMOC SPOŁECZNA 11 928,00
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 050,00
    4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 050,00
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10 878,00
    3110 Świadczenia społeczne 10 878,00
      RAZEM 11 928,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 30-11-2010 13:17:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 30-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 30-11-2010 13:17:50