Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 548/10 Wójta Gminy Banie z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2010 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 548/10
Wójta Gminy Banie
z dnia 8 listopada 2010 roku
           
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2010 r.
           
            Na podstawie art.249 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) zarządzam, co następuje: 
           
§ 1.W związku z podjęciem przez Radę Gminy Banie uchwał Nr XXXVI/347/10 i XXXVI/348/10 wprowadza się zmiany do planu finansowego Urzędu Gminy Banie  zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
           
§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.    
           
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    
           
           
            WÓJT GMINY
        Teresa Sadowska

 

Załącznik  do Zarządzenia Nr 548/10 
Wójta Gminy Banie z dnia 8 listopada 2010 r.
         
Zwiększa się plan dochodów dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 48.000  zł
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w  zł
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 16 000,00
  70095   Pozostała działalność 16 000,00
    0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 16 000,00
756     DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 7 000,00
  75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 7 000,00
    0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 7 000,00
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 25 000,00
  90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 25 000,00
    0690 Wpływy z różnych opłat  25 000,00
         
Zwiększa się plan wydatków dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 49.000 zł
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w  zł
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 16 000,00
  70095   Pozostała działalność 16 000,00
    4260 Zakup energii 16 000,00
851     OCHRONA ZDROWIA 7 000,00
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 7 000,00
    4260 Zakup energii 7 000,00
  85195   Pozostała działalność 1 000,00
    2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadań bieżących    1 000,00
      (dotacja dla Gminy Chojna na pomoc psychologiczną, rechabilitację, zakup lekow i ewentualnie protezy dla rannego strażaka OSP z Chojny Mirosława Jeremicza, a także wsparcie jego rodziny)  
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 25 000,00
  90095   Pozostała działalność 25 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00
         
Zmniejsza  się plan dochodów dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 522.960  zł
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w  zł
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 522 960,00
  60016   Drogi publiczne gminne 522 960,00
    6630 Dotacje celowe otrymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego 522 960,00
         
         
         
Zmniejsza się plan wydatków dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 1.123.660 zł
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w  zł
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 40 000,00
  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  40 000,00
    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kanalizacja sanitarna w ciągu ulic w m.Banie) 40 000,00
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 008 550,00
  60016   Drogi publiczne gminne 1 008 550,00
    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (droga Dłusko Gryf.-Góralice-393.300,-, trasy rowerowe-615.250,-) 1 008 550,00
754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 74 110,00
  75412   Ochotnicze straże pożarne 74 110,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( remont budynku OSP i zakup samochodu pożarniczego) 74 110,00
851     OCHRONA ZDROWIA 1 000,00
  85195   Pozostała działalność 1 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 30-11-2010 13:14:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 30-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 30-11-2010 13:14:00