Stanowisko do spraw wymiaru podatków i opłat

 

 

Stanowisko do spraw

wymiaru podatków i opłat

 

inspektor Wiesława Gała

e-mail: podatki@banie.pl

 

Do zakresu działania stanowiska do spraw wymiaru podatków i opłat należy:

  1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy;

  2. dokonywanie wymiaru podatków i opłat:

a) rolnego;
b) leśnego;
c) od nieruchomości;
d) od posiadania psów;
e) od środków transportowych;

    3.przygotowywanie w trakcie roku podatkowego przypisów i odpisów w zakresie podatków i opłat;

    4.prowadzenie spraw związanych z umorzeniami, odroczeniami i rozkładaniem na raty oraz udzielania zwolnień i ulg podatkowych;

    5.prowadzenie ewidencji podatników;

   6.opracowywanie projektów aktów w zakresie podatków i opłat;

   7.wydawanie zaświadczeń:

       a) o figurowaniu w ewidencji podatkowej;

       b) informacja o spłacie ciężaru realnego zapisanego w Księdze Wieczystej;

       c) o okresie wpłat na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników;

     8.gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu;

    9.sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w prowadzonym zakresie.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 12-12-2003 13:54:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 12-12-2003
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 28-07-2014 12:14:51