Stanowisko do spraw obsługi Rady Gminy i spraw organizacyjnych


 

Stanowisko do spraw obsługi Rady Gminy

i spraw organizacyjnych

 

inspektor Anna Myszka

e-mail: radagminy@banie.pl

 

Do zakresu działania stanowiska do spraw obsługi Rady Gminy i spraw organizacyjnych należy:

 1.  wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP oraz samorządu gminnego, referendów i konsultacji społecznych;

 2.  obsługa kancelaryjno - biurowa oraz merytoryczna Rady i jej organów oraz radnych według ustaleń przewodniczącego Rady w szczególności:

 1.  sporządzanie protokołów posiedzeń Rady i jej organów oraz sporządzanie i opracowywanie materiałów dokumentacyjnych w tym interpelacji, wniosków, wystąpień, opinii i przekazywanie ich odpowiednim organom;

 2.  prowadzenie rejestru i zbioru:

 •  protokołów z posiedzeń Rady i jej organów;

 •  uchwał Rady;

 •  opinii komisji;

 •  wniosków i wystąpień Komisji i Radnych;

 •  spotkań Radnych z wyborcami;

 •  zarządzeń Wójta;

 1.  pomoc w opracowywaniu projektów planów pracy Rady i Komisji;

 2.  wykonywanie zadań związanych z wyborami na ławników Sądów Powszechnych;

 3.  prowadzenie spraw związanych z udziałem gminy w związkach, stowarzyszeniach i porozumieniach międzygminnych;

 4.  prowadzenie zbioru przepisów gminnych i udostępnianie ich do wglądu;

 5.  prowadzenie rejestru klubów radnych;

 6.  zapewnienie obsługi kancelaryjno - technicznej kolegium Wójta;

 7.  zapewnienie prawidłowego obiegu i wykonania według właściwości merytorycznej uchwał Rady i zarządzeń Wójta;

 8.  prowadzenie spraw związanych z badaniem opinii społecznej;

 9.  współdziałanie z geodetą w zakresie nazw miejscowości oraz podziału gminy na sołectwa;

 10.  zwoływanie okresowych narad z sołtysami;

 11.  zaopatrywanie w materiały kancelaryjne sołtysów;

 12.  organizacyjne przygotowanie wyborów sołtysów i rad sołeckich.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 12-12-2003 13:53:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 21-10-2004
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 29-11-2011 09:06:34