Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Protokół wyników głosowania i wyniku wyborów Wójta Gminy Banie 2010-11-23 09:26:15
Protokół z wyborów do Rady Gminy Banie 2010-11-23 09:24:25
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 września 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru zaświadczenia dla męża zaufania i zastępcy pełnomocnika komitetu wyborczego, stosowanego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 2010-11-18 14:47:08
INFORMACJA O DYŻURACH GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BANIACH W DNIACH 20 i 21 LISTOPADA 2010 R. 2010-11-18 10:23:37
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Swobnicy z dnia 16 listopada 2010 r. o składzie Komisji oraz godzinie rozpoczęcia pracy w dniu głosowania w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-11-18 10:13:08
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Lubanowie z dnia 16 listopada 2010 r. o składzie Komisji oraz godzinie rozpoczęcia pracy w dniu głosowania w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-11-18 10:12:03
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Baniach z dnia 16 listopada 2010 r. o składzie Komisji oraz godzinie rozpoczęcia pracy w dniu głosowania w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-11-18 10:10:44
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Baniach z dnia 16 listopada 2010 r. o składzie Komisji oraz godzinie rozpoczęcia pracy w dniu głosowania w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-11-18 10:09:30
Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Banie powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-11-18 10:07:41
Informacja o sposobie głosowania 2010-11-18 07:48:18
Informacja w sprawie wglądu do spisu wyborców 2010-11-08 11:06:44
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Baniach z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Banie w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-11-05 08:54:11
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BANIACH z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Banie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-11-05 08:52:49
UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach, zarządzonych na 21 listopada 2010 r. 2010-11-04 14:41:55
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Baniach z dnia 3 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Banie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-11-04 13:16:19
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY BANIE z dnia 22 października 2010 r. 2010-10-28 12:36:44
INFORMACJA O SKŁADZIE, SIEDZIBIE I CZASIE PRACY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BANIACH 2010-10-13 12:00:27
Postanowienie Nr DSZ -720-1/10 Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 2010-10-12 12:35:46
Zarządzenie Nr 535/10 Wójta Gminy Banie z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 2010-09-28 09:30:09
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BANIE z dnia 27 września 2010 r. 2010-09-28 09:27:42
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2010-09-22 07:23:13
Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych 2010-09-20 09:44:35
Przepisy prawne oraz wyjaśnienia i opinie Państwowej Komisji Wyborczej 2010-09-20 09:41:51