Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za I półrocze 2010 r.

                                                         WYSOKA  RADO !

 

Przedkładam Państwu sprawozdanie z wykonania budżetu  Gminy  Banie za  I półrocze 2010 roku.

Plan budżetu gminy po zmianach według uchwał Rady Gminy  i  Zarządzeń Wójta Gminy  na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniósł:

  • dochody        –    18.934.840,08 zł,
  • wydatki         –    26.335.140,08 zł.

 

Wykonanie budżetu za I półrocze 2010 rok przedstawia się następująco:

  • dochody        –    9.694.935,92 zł,

-     wydatki         –    9.532.027,33 zł.

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody zostały wykonane w 51,2 % w stosunku do planu rocznego, a wydatki w 36,2 %.

 

Szczegółowe wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki Nr 1 i 3, natomiast wykonanie wydatków załączniki 2 i 4.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 5.

Wykonanie wydatków według ważniejszych kierunków przedstawia załącznik Nr 6.

Wykonanie planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik Nr 7.

 

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na 30 czerwca 2010 roku wynosiły 909.593,97 zł, z czego:

-     podatek rolny                                                                                             92.095,99 zł

-     podatek od nieruchomości                                                                         90.193,23 zł

-     podatek od środków transportowych                                                         10.841,75 zł

  • podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej           2.987,79 zł

-    opłaty mieszkaniowe                                                                                 696.642,94 zł

-     pozostałe                                                                                                    16.832,27

 

 

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2010 roku do gminnego budżetu nie wpłynęły dochody w wysokości  110.619,95 zł:

- w podatku od nieruchomości                                                                96.905,20 zł

- w podatku od środków transportowych                                                15.714,75 zł

 

 

 

W  I półroczu 2010 roku spłacono zadłużenia z tytułu kredytów  w kwocie  610.000 zł.

 

 

Zadłużenie ogółem na 30 czerwca  2010 roku wyniosło 2.070.000,00 z czego :

    - 940.000,00 zł     trzy kredyty w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie,

 - 1.320.000,00 zł     kredyt w Banku ING Bank Śląski w Szczecinie.

 

Zadłużenie stanowi  10,94 % planowanych dochodów gminy.

 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy opracowano na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach  Rb za I półrocze 2010 roku, które przedkładane są Ministerstwu Finansów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

 

 

  WÓJT GMINY

Teresa Sadowska 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 30-08-2010 11:08:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 13-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 30-08-2010 11:08:18