Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 521/10 Wójta Gminy Banie z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości.

 

Zarządzenie Nr 521/10

Wójta Gminy Banie

z dnia 11 sierpnia  2010 r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości.

             

              Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 133 , z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675) oraz art. 35 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 i Nr 106, poz. 675), zarządzam, co następuje:

 

§  1.1. Ustalam cenę wywoławczą w pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki gruntu 48 o powierzchni 0,0912 ha obręb Banie 1,  w wysokości 12 000 zł.

2. Wysokości wadium ustalam w wysokości 1 200 zł.

 

§ 2.1.            Podaję do publicznej wiadomości wykaz nr 4 /10/z.  

2. Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości zawiera załącznik do zarządzenia.

 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

   WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do zarządzenia Nr 521 /10

Wójta Gminy Banie

z dnia 11 sierpnia 2010 r.

 

 

 

wykaz nr 4/10 /z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

Obręb Banie 1

Nr działki gruntu

48

Powierzchnia w ha

0,0912

Nr księgi wieczystej

SZ1Y/00054774/5

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Ogrodowej w Baniach.

Nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Przeznaczenie nieruchomości  i

sposób jej zagospodarowania

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, nieruchomość przeznaczona jest w części pod zabudowę mieszkaniową, w części pod sady.

W ewidencji gruntów teren jest  sklasyfikowany jako RIVa.

Obciążenie nieruchomości

  brak

Termin zagospodarowania

nieoznaczony

Cena nieruchomości w zł

12 000   

Sposób zbycia

Przetarg ustny ograniczony

 

 

 

 

UWAGA!  Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników a także zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wnioski w okresie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

  

    WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 23-08-2010 08:59:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 13-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 23-08-2010 08:59:03