Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 516/10 Wójta Gminy Banie z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 516/10
Wójta Gminy Banie
z dnia 3 sierpnia 2010 roku
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2010 r.
            Na podstawie art.249 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) zarządzam, co następuje: 
§ 1. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Banie uchwały Nr XXXIV/339/10  wprowadza się zmiany do planu finansowego Urzędu Gminy Banie  zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
    WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
Załącznik  do Zarządzenia Nr 516/10 
Wójta Gminy Banie z dnia 3 sierpnia 2010 r.
Zwiększa się plan dochodów dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 45.000 
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w 
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 30 000,00
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 000,00
    0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 30 000,00
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 15 000,00
  75814   Różne rozliczenia finansowe 15 000,00
    0920 Pozostałe odsetki 15 000,00
Zmniejsza się plan wydatków dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 105.000 zł
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w 
921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 105 000,00
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 105 000,00
    6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 105 000,00
Zwiększa się plan wydatków dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 150.000 
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w 
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 20 000,00
  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyja wsi 20 000,00
    6050 Wydatki inwestycjyjne jednostek budżetowych (wymiana sieci wodociągowej na cmentarzu w Baniach) 20 000,00
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 85 000,00
  70095   Pozostała działalność 85 000,00
    6050 Wydatki inwestycjyjne jednostek budżetowych (modernizacja dojścia do Ośrodka Zdrowia w Baniach) 85 000,00
921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 45 000,00
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 35 000,00
    2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 35 000,00
  92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10 000,00
    2720 Dotacje z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych                   ( dotacja dla Parafii Rz.K. w Lubiczu) 10 000,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 04-08-2010 11:54:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 26-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 04-08-2010 11:54:23