Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 509/10 Wójta Gminy Banie z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości.

Zarządzenie Nr 509/10

Wójta Gminy Banie

z dnia 8 lipca  2010 r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości.

             

              Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 133 , z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146)  oraz art. 35 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220,poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42 poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817 i Nr 206, poz. 1590 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146), zarządzam, co następuje:

 

§  1.1. Ustalam cenę wywoławczą w pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki gruntu 323/3 o powierzchni 0,0,08 ha obręb Piaseczno  w wysokości 10 000 zł.

2. Wysokości wadium ustalam w wysokości 1 000 zł.

 

§ 2.1.            Podaję do publicznej wiadomości wykaz nr 3 /10/z.  

2. Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości zawiera załącznik do zarządzenia.

 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 509/10

                        Wójta Gminy Banie z dnia 9 lipca 2010 r.

 

 

wykaz nr 3/10/z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

obręb

Piaseczno

Nr działki

328/3

Powierzchnia

1966 m2

Nr księgi wieczystej

52115

Opis nieruchomości – do zrobienia

Nieruchomość niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Teren ogrodzony i aktualnie użytkowany rolniczo. Dostęp z drogi publicznej nieutwardzonej, W zasięgu sieć elektryczna i wodociągowa..

Przeznaczenie nieruchomości i

sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zakłada się wykorzystanie  działki pod zabudowę mieszkaniową. Użytek gruntowy określony jako RIIIa.

Obciążenie nieruchomości

 brak

 Termin zagospodarowania

nieoznaczony

Cena netto

10 000 zł.

Sposób zbycia

Publiczny przetarg nieograniczony

 

UWAGA!

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników, a także zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości, ponosi nabywca.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wnioski w okresie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 13-07-2010 09:20:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 05-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 13-07-2010 09:20:26