Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 501/10 Wójta Gminy Banie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.

ZARZĄDZENIE  NR 501/10
Wójta Gminy Banie
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.
         Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) zarządzam, co następuje:
§ 1.  Zwiększa się dochody  budżetu gminy o kwotę: 50.000 zł
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w 
852     POMOC SPOŁECZNA 50 000,00
  85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 50 000,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  gminom ustawami 50 000,00
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 50.000 zł
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w zł
852     POMOC SPOŁECZNA 50 000,00
  85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 50 000,00
    3110 Świadczenia społeczne 47 000,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00
§ 3.  Zmniejsza się dochody  budżetu gminy o kwotę: 655.919 zł
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w 
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC 655 919,00
  60016   Drogi publiczne gminne 655 919,00
    6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  655 919,00
§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 655.919 zł
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w zł
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC 655 919,00
  60016   Drogi publiczne gminne 655 919,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie) 655 919,00
§ 5. Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
§ 6. Kwoty wydatków na zadania inwestycyjne na 2010 r. określa tabela zawarta w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                                   WÓJT GMINY
                                                                                                               Teresa Sadowska
      Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 501 /10 
                                                                       Wójta Gminy Banie z dnia 24 czerwca 2010 r. 
Zwiększenie planu dochodów dla Urzędu Gminy Banie
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w 
852     POMOC SPOŁECZNA 50 000,00
  85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 50 000,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  gminom ustawami 50 000,00
      RAZEM 50 000,00
Zmniejszenie planu dochodów dla Urzędu Gminy Banie
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w 
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC 655 919,00
  60016   Drogi publiczne gminne 655 919,00
    6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 655 919,00
      RAZEM 655 919,00
Zmniejszenie planu wydatków dla Urzędu Gminy Banie
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w 
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC 655 919,00
  60016   Drogi publiczne gminne 655 919,00
    6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie ) 655 919,00
      RAZEM 655 919,00
Zwiększenie planu wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w 
852     POMOC SPOŁECZNA 50 000,00
  85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 50 000,00
    3110 Świadczenia społeczne 47 000,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00
      RAZEM 50 000,00
              Załącznik Nr 2  do Zarządzenia Nr 501/10 Wójta Gminy Banie z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zadania inwestycyjne w 2010 r.
Lp. Dział Rozdz. §  Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe w zł Planowane wydatki w zł Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2010 (8+9+10) z tego źródła finansowania
dochody własne jst kredyty
i pożyczki
środki pochodzące
z innych  źródeł
środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   12
1 010 01010 6050 Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ciągu ulic we wsi Banie 1 670 000 1 670 000   1 670 000     Urząd Gminy Banie
2 010 01010 6050 Kanalizacja w Gminie Banie- dokumentacja 188 000 188 000 58 000 130 000     Urząd Gminy Banie
3 010 01010 6050 Zakup odżelaziaczy dla hydroforni w Swobnicy 40 000 40 000   40 000     Urząd Gminy Banie
4 600 60013 6630 Rondo w Baniewicach 120 000 120 000   120 000     ZZDW Koszalin
5 600 60013 6630 Chodnik w Rożnowie 30 000 30 000   30 000     ZZDW Koszalin
6 600 60014 6050 Przebudowa chodnika w Kunowie 96 000 96 000 3 063 92 937     Urząd Gminy Banie
7 600 60014 6620 Nakładka asfaltowa w Lubanowie do szkoły 40 000 40 000   40 000     Starost. Pow. w Gryfinie
8 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Dłusko Gryfińskie-Góralice 1 301 400 1 301 400   1 301 400     Urząd Gminy Banie
9 600 60016 6050 Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie 1 848 781 1 848 781   972 400 876 381   Urząd Gminy Banie
10 600 60016 6050 Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brussow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schonfeld, Mescherin, Angermunde, Schwedt/Oder, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój 615 250 615 250   92 290 522 960   Urząd Gminy Banie
11 600 60016 6050 Dokumentacja na drogę Kunowo-Swochowo 18 050 18 050 18 050       Urząd Gminy Banie
12 600 60016 6050 Nakładka asfaltowa na drodze gminnej w Babinku 100 000 100 000 100 000       Urząd Gminy Banie
13 600 60016 6050 Chodnik w Lubanowie 65 600 65 600   65 600     Urząd Gminy Banie
14 700 70005 6050 Nabycie nieruchomości od SM Regalica i ANR 30 000 30 000 30 000       Urząd Gminy Banie
15 750 75023 6060 Sprzęt komputerowy dla UG Banie 15 000 15 000 15 000       Urząd Gminy Banie
16 754 75412 6060 Zakup motopompy 25 000 25 000 25 000       Urząd Gminy Banie
17 754 75412 6050 Zwiększenie stanu bezpieczeństwa, ograniczenie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom poprzez przebudowę obiektu OSP i zakup specjalistycznego sprzętu 980 500 980 500 22 000 958 500     Urząd Gminy Banie
18 801 80101 6050 Szkoła Podstawowa w Swobnicy- remont budynku 200 000 200 000   200 000     Urząd Gminy Banie
19 900 90002 6050 Likwidacja gminnego składowiska odpadów w Kunowie 100 000 100 000   100 000     Urząd Gminy Banie
20 900 90004 6050 Zagospodarowanie terenu jeziora Dłużec  70 000 70 000 70 000       Urząd Gminy Banie
21 900 90004 6050 Fundusz sołecki -  odnowienie terenu nad rzeką Tywą 22 000 22 000 22 000       Urząd Gminy Banie
22 921 92109 6050 Zakup kontenerów do m.Górnowo, Dłużyna 50 000 50 000 50 000       Urząd Gminy Banie
23 921 92109 6220 Utworzenie MCTK i S w Baniach 922 173 922 173   922 173     GOKiS Banie
24 921 92109 6050 Poprawa bazy kulturalnej i rekreacyjnej w m. Swobnica i Baniewice 925 000 925 000   925 000     Urząd Gminy Banie
25 926 92601 6050 Boiska sportowe w Piasecznie i Dłusku Gryfińskim 200 000 200 000 40 000 160 000     Urząd Gminy Banie
26 926 92695 6050 Fundusz sołecki -place zabaw  66 400 66 400 66 400       Urząd Gminy Banie
Ogółem 9 739 154 9 739 154 519 513 7 820 300 1 399 341   x

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 09-07-2010 12:36:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 05-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 09-07-2010 12:36:54