Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 500/10 Wójta Gminy Banie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 500/10
Wójta Gminy Banie
z dnia 23 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Na   podstawie § 13 pkt 3 uchwały Nr XXIX/297/09 Rady Gminy Banie  
 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r. zarządzam, co następuje:
§ 1.  Przenosi się planowane wydatki na kwotę 76.360,24 zł
Dział Rozdział §  Wyszczególnienie Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 274,33 274,33
  01095   Pozostała działalność 274,33 274,33
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17,64  
    4300 Zakup usług pozostałych 168,85  
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 87,84  
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   274,33
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 15 000,00 15 000,00
  75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 15 000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   15 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00  
851     OCHRONA ZDROWIA 1 800,00 1 800,00
  85153   Zwalczanie narkomanii 800,00 800,00
    4220 Zakup środków żywności   800,00
    4300 Zakup usług pozostałych 800,00  
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 000,00 1 000,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00  
    4260 Zakup energii   1 000,00
853     POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 58 285,91 58 285,91
  85395   Pozostała działalność 58 285,91 58 285,91
    4217 Zakup materiałów i wyposażenia   49 019,35
    4219 Zakup materiałów i wyposażenia   8 650,47
    4247 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 313,65  
    4249 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 55,35  
    4307 Zakup usług pozostałych 1 221,38  
    4309 Zakup usług pozostałych 215,54  
    4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   523,67
    4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   92,42
    4757 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 48 007,99  
    4759 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 8 472,00  
926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 000,00 1 000,00
  92601   Obiekty sportowe 1 000,00 1 000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00  
    4300 Zakup usług pozostałych   1 000,00
                                                                  RAZEM 76 360,24 76 360,24
§ 2. Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Kwoty wydatków na zadania inwestycyjne na 2010 r. określa tabela zawarta w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                 WÓJT GMINY
                                                                                             Teresa Sadowska  
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 500/10 
Wójta Gminy Banie z dnia 23 czerwca 2010 r.
Zmiany w planie wydatków Urzedu Gminy Banie
Dział Rozdział §  Wyszczególnienie Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 274,33 274,33
  01095   Pozostała działalność 274,33 274,33
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17,64  
    4300 Zakup usług pozostałych 168,85  
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 87,84  
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   274,33
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 15 000,00 15 000,00
  75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 15 000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   15 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00  
851     OCHRONA ZDROWIA 1 800,00 1 800,00
  85153   Zwalczanie narkomanii 800,00 800,00
    4220 Zakup środków żywności   800,00
    4300 Zakup usług pozostałych 800,00  
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 000,00 1 000,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00  
    4260 Zakup energii   1 000,00
853     POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 58 285,91 58 285,91
  85395   Pozostała działalność 58 285,91 58 285,91
    4217 Zakup materiałów i wyposażenia   49 019,35
    4219 Zakup materiałów i wyposażenia   8 650,47
    4247 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 313,65  
    4249 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 55,35  
    4307 Zakup usług pozostałych 1 221,38  
    4309 Zakup usług pozostałych 215,54  
    4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   523,67
    4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   92,42
    4757 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 48 007,99  
    4759 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 8 472,00  
926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 000,00 1 000,00
  92601   Obiekty sportowe 1 000,00 1 000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00  
    4300 Zakup usług pozostałych   1 000,00
                                                                  RAZEM 76 360,24 76 360,24
              Załącznik Nr 2  do Zarządzenia Nr 500/10 Wójta Gminy Banie z dnia 23 czerwca 2010 r.
Zadania inwestycyjne w 2010 r.
Lp. Dział Rozdz. §  Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe w zł Planowane wydatki w zł Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2010 (8+9+10) z tego źródła finansowania
dochody własne jst kredyty
i pożyczki
środki pochodzące
z innych  źródeł
środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   12
1 010 01010 6050 Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ciągu ulic we wsi Banie 1 670 000 1 670 000   1 670 000     Urząd Gminy Banie
2 010 01010 6050 Kanalizacja w Gminie Banie- dokumentacja 188 000 188 000 58 000 130 000     Urząd Gminy Banie
3 010 01010 6050 Zakup odżelaziaczy dla hydroforni w Swobnicy 40 000 40 000   40 000     Urząd Gminy Banie
4 600 60013 6630 Rondo w Baniewicach 120 000 120 000   120 000     ZZDW Koszalin
5 600 60013 6630 Chodnik w Rożnowie 30 000 30 000   30 000     ZZDW Koszalin
6 600 60014 6050 Przebudowa chodnika w Kunowie 96 000 96 000 3 063 92 937     Urząd Gminy Banie
7 600 60014 6620 Nakładka asfaltowa w Lubanowie do szkoły 40 000 40 000   40 000     Starost. Pow. w Gryfinie
8 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Dłusko Gryfińskie-Góralice 1 301 400 1 301 400   1 301 400     Urząd Gminy Banie
9 600 60016 6050 Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie 2 504 700 2 504 700   972 400 1 532 300   Urząd Gminy Banie
10 600 60016 6050 Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brussow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schonfeld, Mescherin, Angermunde, Schwedt/Oder, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój 615 250 615 250   92 290 522 960   Urząd Gminy Banie
11 600 60016 6050 Dokumentacja na drogę Kunowo-Swochowo 18 050 18 050 18 050       Urząd Gminy Banie
12 600 60016 6050 Nakładka asfaltowa na drodze gminnej w Babinku 100 000 100 000 100 000       Urząd Gminy Banie
13 600 60016 6050 Chodnik w Lubanowie 65 600 65 600   65 600     Urząd Gminy Banie
14 700 70005 6050 Nabycie nieruchomości od SM Regalica i ANR 30 000 30 000 30 000       Urząd Gminy Banie
15 750 75023 6060 Sprzęt komputerowy dla UG Banie 15 000 15 000 15 000       Urząd Gminy Banie
16 754 75412 6060 Zakup motopompy 25 000 25 000 25 000       Urząd Gminy Banie
17 754 75412 6050 Zwiększenie stanu bezpieczeństwa, ograniczenie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom poprzez przebudowę obiektu OSP i zakup specjalistycznego sprzętu 980 500 980 500 22 000 958 500     Urząd Gminy Banie
18 801 80101 6050 Szkoła Podstawowa w Swobnicy- remont budynku 200 000 200 000   200 000     Urząd Gminy Banie
19 900 90002 6050 Likwidacja gminnego składowiska odpadów w Kunowie 100 000 100 000   100 000     Urząd Gminy Banie
20 900 90004 6050 Zagospodarowanie terenu jeziora Dłużec  70 000 70 000 70 000       Urząd Gminy Banie
21 900 90004 6050 Fundusz sołecki -  odnowienie terenu nad rzeką Tywą 22 000 22 000 22 000       Urząd Gminy Banie
22 921 92109 6050 Zakup kontenerów do m.Górnowo, Dłużyna 50 000 50 000 50 000       Urząd Gminy Banie
23 921 92109 6220 Utworzenie MCTK i S w Baniach 922 173 922 173   922 173     GOKiS Banie
24 921 92109 6050 Poprawa bazy kulturalnej i rekreacyjnej w m. Swobnica i Baniewice 925 000 925 000   925 000     Urząd Gminy Banie
25 926 92601 6050 Boiska sportowe w Piasecznie i Dłusku Gryfińskim 200 000 200 000 40 000 160 000     Urząd Gminy Banie
26 926 92695 6050 Fundusz sołecki -place zabaw  66 400 66 400 66 400       Urząd Gminy Banie
Ogółem 10 395 073 10 395 073 519 513 7 820 300 2 055 260   x

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 09-07-2010 12:30:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 05-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 09-07-2010 12:30:54