Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 492/10 Wójta Gminy Banie z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 492/10
Wójta Gminy Banie
z dnia 31 maja  2010 roku
w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2010 r.
            Na podstawie art.249 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych      (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) zarządzam, co następuje: 
§ 1. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Banie uchwał Nr XXXIII/335/10 i XXXIII/336/10 wprowadza się zmiany do planu finansowego Urzędu Gminy Banie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
   WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
Załącznik  do Zarządzenia Nr 492/10 
Wójta Gminy Banie z dnia 31 maja  2010 r.
Zmniejsza się plan wydatków dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 285.000 zł
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w zł
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 160 000,00
  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyja wsi 160 000,00
    6050 Wydatki inwestycjyjne jednostek budżetowych (Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociąg. w ciągu ulic we wsi Banie) 160 000,00
921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 125 000,00
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 125 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Poprawa bazy kulturalnej i rekreac. w m. Swobnica i Baniewice - 125.000 zł) 125 000,00
Zwiększa się plan wydatków dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 285.000 zł
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w zł
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 40 000,00
  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyja wsi 40 000,00
    6050 Wydatki inwestycjyjne jednostek budżetowych (Zakup odżelaziaczy dla hydroforni w Swobnicy) 40 000,00
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 245 000,00
  60013   Drogi publiczne wojewódzkie 150 000,00
    6630 Dotacje celowe przekazane  do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   (dotacja dla ZZDW w Koszalinie na wykonanie ronda w Baniewicach -120.000 zł i chodnika w Rożnowie- 30.000 zł) 150 000,00
  60014   Drogi publiczne powiatowe 40 000,00
    6620 Dotacje celowe przekazane  dla powiatu  na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów )między jednostkami samorządu terytorialnego   (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie na wykonanie nakładki asfaltowej w Lubanowie na drodze powiatowej w kierunku do szkoły -40.000 zł) 40 000,00
  60016   Drogi publiczne gminne 55 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     (chodnik w Lubanowie  55.000 zł)                    55 000,00
Zmniejsza się plan wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach o kwotę
16.583,30 zł        
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w zł
852     POMOC SPOŁECZNA 16 583,30
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 16 583,30
    3110 Świadczenia społeczne ( środki na udział własny  w realizacji projektu partnerskiego " Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim" 16 583,30
Zwiększa się plan wydatów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach o kwotę 
16.583,30 zł      
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w zł
853     POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 16 583,30
  85395   Pozostała działalność 16 583,30
    3119 Świadczenia społeczne 16 583,30

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 09-07-2010 12:20:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 05-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 09-07-2010 12:23:13