Majątek Gminy Banie


Majątek Gminy Banie

Lp

Grupa mienia gminnego

Stan na dzień 30.12.2004 r.

Ilość w ha

Wartość gruntów w zł.

Wartość budynków w tys. zł

1

2

3

4

5

1

Tereny budowlane (niezabudowane i częściowo zabudowane)

9,1034

w trakcie opracowania

w trakcie opracowania

2

Drogi i ulice

158,0909

w trakcie opracowania

-

3

Tereny zieleni

11,1716

w trakcie opracowania

-

4

Tereny urządzeń komunalnych (hydrofornie, oczyszczalnie ścieków, wysypiska)

15,4496

146 536

w trakcie opracowania

5

Tereny zabudowane budynkami użyteczności publicznej

5,8970

122 704

w trakcie opracowania

6

Tereny rolne

165,6091

w trakcie opracowania

w trakcie opracowania

W tym przeznaczone w studium u.i k.z.p. gminy na cele rekreacyjne

98,3165

1 663 830

-

8

Tereny sportowe i rekreacyjne

6,2528

159 560

w trakcie opracowania

9

Tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi

5,0154

w trakcie opracowania

w trakcie opracowania

10

Tereny osiedlowe

2,8122

w trakcie opracowania

w trakcie opracowania

11

cmentarze

6,7347

132 694

-

12

Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste

9,4819

593 217

-

Razem

395,6186

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 30-12-2004 11:50:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 30-12-2004
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 30-12-2004 11:50:07