Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR489/10 Wójta Gminy Banie z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR489/10
Wójta Gminy Banie
z dnia 21 maja 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Na   podstawie § 13 pkt 3 uchwały Nr XXIX/297/09 Rady Gminy Banie  
 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r. zarządzam, co następuje:
§ 1.  Przenosi się planowane wydatki na kwotę 11.167,03 zł
Dział Rozdział §  Wyszczególnienie Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 300,00 300,00
  70095   Pozostała działalność 300,00 300,00
    4300 Zakup usług pozostałych 300,00  
    4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   300,00
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 000,00 1 000,00
  75023   Urzędy gmin 1 000,00 1 000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00  
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   1 000,00
851     OCHRONA ZDROWIA 5 000,00 5 000,00
  85153   Zwalczanie narkomanii 5 000,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00  
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi   5 000,00
    4260 Zakup energii   5 000,00
852     POMOC SPOŁECZNA 4 367,03 4 367,03
  85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe z ubezpieczenia społecznego  219,99 219,99
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 105,67  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   219,99
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 114,32  
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 3 380,73 3 380,73
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 869,21  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1 880,73
    4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   1 000,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 511,52  
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   500,00
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                  -zadania własne  546,40 546,40
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47,66  
    4410 Podróże służbowe krajowe 498,74  
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   546,40
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                             -zadania zlecone 219,91 219,91
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,00  
    4210 Zakup  materiałów i wyposażenia   219,91
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 119,91  
921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 300,00 300,00
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 300,00 300,00
    4300 Zakup usług pozostałych 300,00  
    4430 Różne opłaty i składki   300,00
926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT 200,00 200,00
  92605   Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 200,00 200,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00  
    4300 Zakup usług pozostałych   200,00
                                                                  RAZEM 11 167,03 11 167,03
§ 2. Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem  do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  WÓJT GMINY
Teresa Sadowska 
Załącznik do Zarządzenia Nr 489/10 
Wójta Gminy Banie z dnia 21 maja 2010 r.
Zmiany w planie wydatków Urzedu Gminy Banie
Dział Rozdział §  Wyszczególnienie Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 300,00 300,00
  70095   Pozostała działalność 300,00 300,00
    4300 Zakup usług pozostałych 300,00  
    4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   300,00
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 000,00 1 000,00
  75023   Urzędy gmin 1 000,00 1 000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00  
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   1 000,00
851     OCHRONA ZDROWIA 5 000,00 5 000,00
  85153   Zwalczanie narkomanii 5 000,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00  
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi   5 000,00
    4260 Zakup energii   5 000,00
921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 300,00 300,00
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 300,00 300,00
    4300 Zakup usług pozostałych 300,00  
    4430 Różne opłaty i składki   300,00
926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT 200,00 200,00
  92605   Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 200,00 200,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00  
    4300 Zakup usług pozostałych   200,00
                                                                  RAZEM 6 800,00 6 800,00
Zmiany w planie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach
Dział Rozdział §  Wyszczególnienie Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
852     POMOC SPOŁECZNA 4 367,03 4 367,03
  85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe z ubezpieczenia społecznego  219,99 219,99
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 105,67  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   219,99
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 114,32  
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 3 380,73 3 380,73
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 869,21  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1 880,73
    4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   1 000,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 511,52  
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   500,00
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                  -zadania własne  546,40 546,40
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47,66  
    4410 Podróże służbowe krajowe 498,74  
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   546,40
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                             -zadania zlecone 219,91 219,91
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,00  
    4210 Zakup  materiałów i wyposażenia   219,91
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 119,91  
                                                                  RAZEM 4 367,03 4 367,03

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 31-05-2010 11:46:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 24-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 31-05-2010 11:46:46