Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 479/10 Wójta Gminy Banie z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 479/10
Wójta Gminy Banie
z dnia 30 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2010 r.
            Na podstawie art.249 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) zarządzam, co następuje: 
§ 1. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Banie uchwał Nr XXXII/332/10 i XXXII/333/10 wprowadza się zmiany do planu finansowego Urzędu Gminy Banie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
   WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
Załącznik  do Zarządzenia Nr 479/10 
Wójta Gminy Banie z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Zmniejsza się plan dochodów dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 785.175,60 zł
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w 
853     POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 785 175,60
  85395   Pozostała działalność 785 175,60
    2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnośćiw ramach budżetu środków europejskich (środki na realizację projektu pn."Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich z terenu Gminy Banie") 785 175,60
Zwiększa się plan dochodów dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 934.425,30 zł
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w 
853     POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 934 425,30
  85395   Pozostała działalność 785 175,60
    2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnośćiw ramach budżetu środków europejskich (środki na realizację projektu pn."Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich z terenu Gminy Banie") 785 175,60
    2327 Dotacje celowe  otrzymane z powiatu   na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki na realizację projektu partnerskiego pn." Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim" 140 951,42
    2329 Dotacje celowe  otrzymane z powiatu   na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 298,28
Zwiększa się plan wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Baniach o kwotę 149.249,70 zł
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w 
853     POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 149 249,70
  85395   Pozostała działalność 149 249,70
    4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 996,63
    4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 060,37
    4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 456,38
    4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 144,62
    4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 477,62
    4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 499,11
    4127 Składki na Fundusz Pracy 1 351,39
    4129 Składki na Fundusz Pracy 79,56
    4177 Wynagrodzenia bezosobowe 42 762,43
    4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 517,57
    4217 Zakup materiałów i wyposażenia 13 609,47
    4219 Zakup materiałów i wyposażenia 801,23
    4307 Zakup usług pozostałych 31 140,65
    4309 Zakup usług pozostałych 1 833,35
    4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 359,94
    4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 80,06
    4417 Podróże służbowe krajowe 2 910,15
    4419 Podróże służbowe krajowe 171,33
    4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadzeń socjalnych 989,58
    4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadzeń socjalnych 58,26
    4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 94,44
    4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5,56
    4757 Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji 802,74
    4759 Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji 47,26

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 06-05-2010 14:30:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 23-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 06-05-2010 14:30:04