Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 471/10 Wójta Gminy Banie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 471/10
Wójta Gminy Banie
z dnia 31 marca 2010 roku
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2010 r.
            Na podstawie art.249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                                           (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) zarządzam, co następuje: 
§ 1. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Banie uchwał Nr XXXI/325/10 i XXX/328/10 wprowadza się zmiany do planu finansowego Urzędu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
   WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
Załącznik  do Zarządzenia Nr 471/10 
Wójta Gminy Banie z dnia 31 marca 2010 r.
Zmniejsza się plan wydatków dla Urzędu Gminy Banie o kwotę  963.500 zł
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w 
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 400 000,00
  60016   Drogi publiczne gminne 400 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Przebudowa nawierzchni dróg gm. w ciągu ulic we wsi Banie 400.000 zl )                    400 000,00
801     OSWIATA I WYCHOWANIE 5 000,00
  80195   Pozostala działalność 5 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00
921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 558 500,00
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 558 500,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Utworzenie MCTKiS w Baniach - 220.500 zł, Poprawa bazy kulturalnej i rekreacyjnej w m. Swobnica i Baniewice - 338.000 zł) 558 500,00
Zwiększa się plan wydatków dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 963.500 zł
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w 
754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 958 500,00
  75412   Ochotnicze straże pożarne 958 500,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zwiększenie stanu bezpieczeństwa, ograniczenie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdzialanie poważnym awariom poprzez przebudowę obiektu OSP i zakup specjalistycznego sprzętu)                    958 500,00
803     SZKOLNICTWO WYŻSZE 5 000,00
  80395   Pozostala działalność 5 000,00
    2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ("Wsparcie utworzenia Akademii Sztuk w Szczecinie") 5 000,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 23-04-2010 09:08:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 13-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 23-04-2010 09:09:26