Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE Nr 457/10 Wójta Gminy Banie z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego Gminy Banie w 2010 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

ZARZĄDZENIE Nr 457/10

Wójta Gminy Banie

z dnia 26 lutego 2010 r.

 

w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego Gminy Banie w 2010 r.

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

            Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) zarządzam, co następuje:

 

 

            § 1. 1. Na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Banie w 2010 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dokonuje się  wyboru ofert.

            2. Wykaz wyłonionych w konkursie podmiotów, które uzyskają dotację oraz wysokość tej dotacji na poszczególne zadania przedstawia poniższa tabela.

 

Nr zadania

Tytuł zadania

Wybrany oferent

Kwota dotacji

 

Nr 1/10

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Banie

Bański Klub Piłkarski „ISKRA”

w Baniach

28.500 zł

 

Nr 2/10

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Babinek

Klub Sportowy „Ogniwo” Babinek

27.500 zł

Nr 3/10

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lubanowo

Klub Sportowy

„Czarni” Lubanowo

28.500 zł

Nr 4/10

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Swobnica

Ludowy Klub Sportowy

„Tywa” Swobnica

15.500 zł

Nr 5/10

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej kobiet i mężczyzn w gminie Banie

Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej „Libero” w Gminie Banie

8.000 zł

Nr 6/10

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego, imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie: lekkoatletyki, biegów masowych, nauki pływania, piłki halowej, tenisa stołowego, wędkarstwa, rozgrywek szachowych

Gminny Ośrodek

Kultury i Sportu

w Baniach

8.000 zł

 

Nr 7/10

Organizowanie imprez sportowych i  rekreacyjnych w zakresie rajdów rowerowych, promujących Gminę Banie i region

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki
na Ziemi Bańskiej

„Białostroń”

2.000 zł

Nr 8/10

 

Organizowanie zajęć w zakresie sportów strzeleckich

Klub Strzelectwa Sportowego

„Dąb”

w Baniach

6.000 zł

 

            § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

        WÓJT

Teresa Sadowska

 

 

 

 

Uzasadnienie

Na ogłoszony otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Banie w 2010 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wpłynęło 8 ofert na 8 zadań. Termin składania ofert upłynął w dniu 12 lutego 2010 r. Na poszczególne zadania oferty złożyli:

 

1)      na zadanie Nr 1/10 - organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej
w miejscowości Banie – 1 oferta złożona przez Bański Klub Piłkarski „ISKRA” w Baniach,

2)      na zadanie Nr 2/10 - organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej
w miejscowości Babinek – 1 oferta złożona przez Klub Sportowy „Ogniwo” Babinek,

3)      na zadanie Nr 3/10 - organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej
w miejscowości Lubanowo – 1 oferta złożona przez Klub Sportowy „Czarni” Lubanowo,

4)      na zadanie Nr 4/10 - organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej
w miejscowości Swobnica – 1 oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy „Tywa” Swobnica,

5)      na zadanie Nr 5/10 - organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej kobiet i mężczyzn w gminie Banie – 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej „Libero” w Gminie Banie,

6)      na zadanie Nr 6/10 - organizowanie współzawodnictwa sportowego, imprez sportowych
i rekreacyjnych w zakresie: lekkoatletyki, biegów masowych, nauki pływania, piłki halowej, tenisa stołowego, wędkarstwa, rozgrywek szachowych – 1 oferta złożona przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Baniach,

7)      na zadanie Nr 7/10 – organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie rajdów rowerowych, promujących Gminę Banie i region – 1 oferta złożona przez  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki na Ziemi Bańskiej „Białostroń”,

8)      na zadanie Nr 8/10 - organizowanie zajęć w zakresie sportów strzeleckich – 1 oferta złożona przez Klub Strzelectwa Sportowego „Dąb” w Baniach.

 

Wszystkie oferty złożono w terminie. Przy dokonywaniu wyboru oferty brano pod uwagę:

1)     możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania;

2)     kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3)     wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;

4)     dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju.

Analiza ofert złożonych przez poszczególne podmioty na realizację zadań: Nr 1/10, Nr 2/10, Nr 3/10, Nr 4/10, Nr 5/10, Nr 6/10, Nr 7/10 i Nr 8/10 wykazała, że oferty spełniają kryteria konkursowe. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wraz ze środkami własnymi oferentów oraz ich dotychczasowe doświadczenie w wykonywaniu zadań
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu gwarantują wykonanie zadania przez poszczególny podmiot.

Zrealizowanie zadań przyczyni się do upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.

Biorąc powyższe pod uwagę dokonano wyboru ofert.

 

         WÓJT

Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 23-04-2010 08:34:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 13-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 23-04-2010 08:34:16