Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 446/10 Wójta Gminy Banie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych wykorzystywanych rolniczo

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  446/10           

Wójta Gminy Banie

z dnia 11 stycznia 2010 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych wykorzystywanych rolniczo

 

            Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 133, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz § 11 ust. 4 uchwały Nr V/51/03 Rady Gminy Banie z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości, a także ich wydzierżawiania i wynajmowania przez gminę (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 33 poz. 488) zarządzam, co następuje:

 

            § 1. 1. Ustalam od roku 2010 następujące wysokości stawek rocznego czynszu za dzierżawę gruntów gminnych wykorzystywanych na cele rolne:

 

1)       za grunty obrębu Banie 2 położone w Baniach nad jeziorem Dłużec, kanałem i rzeką Tywą,               a także pomiędzy ulicami Mostową, Różana i Targową – 0,20 zł/m2

 

2)       za pozostałe grunty o powierzchni do 5 000 m2:

a)       za powierzchnie do 500 m2                          -  0,10 zł/m2

b)       za powierzchnie od 501 m2 do 1 000 m2       -  0,08 zł/m2

c)       za powierzchnie od 1 001 m2 do 2 000 m2         -  0,04 zł/m2

d)       za powierzchnie od 2 001 m2 do 5 000 m2     -  0,02 zł/m2

 

3)       za pozostałe grunty o powierzchni powyżej 0,5 ha w zależności od klas bonitacyjnych gruntu:

a)       grunty orne:

-          klasa I     - 4,35 q żyta za 1 ha

-          klasa II    - 3,96 q żyta za 1 ha

-          klasa IIIa - 3,54 q żyta za 1 ha

-          klasa IIIb - 3,00 q żyta za 1 ha

-          klasa IVa - 2,40 q żyta za 1 ha

-          klasa IVb - 1,80 q żyta za 1 ha

-          klasa V   - 1,05 q żyta za 1 ha

-          klasa VI  - 0,45 q żyta za 1 ha

b)       użytki zielone:

-          klasa I     - 4,35 q żyta za 1 ha

-          klasa II    - 3,54 q żyta za 1 ha

-          klasa III   - 2,79 q żyta za 1 ha

-          klasa IV  - 2,01 q żyta za 1 ha

-          klasa V   - 1,05 q żyta za 1 ha

-          klasa VI  - 0,39 q żyta za 1 ha

-          nieużytki - 0,20 q żyta za 1 ha

 

2. Czynsz określony w pkt 3 płatny jest w formie pieniężnej według ceny żyta ustalanej przez Prezesa GUS do celów podatku rolnego obowiązującej w dniu płatności.

 

            § 2. Traci moc zarządzenie Nr 283/08 Wójta Gminy Banie z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych wykorzystywanych rolniczo.

 

            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 23-04-2010 08:20:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 13-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 23-04-2010 08:20:48