Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za rok 2009

WÓJT GMINY BANIE

WYSOKA  RADO !

 

Przedkładam Państwu sprawozdanie z wykonania budżetu  Gminy  Banie za  2009 rok.

Plan budżetu gminy po zmianach według uchwał Rady Gminy  i  Zarządzeń Wójta Gminy  na dzień 31 grudnia  2009 roku wyniósł:

-          dochody            18.421.767,44 zł,

-          wydatki             19.489.207,44 zł.

 

Wykonanie budżetu za  2009 rok przedstawia się następująco:

-          dochody           17.670.207,56 zł,

-     wydatki            18.126.334,02 zł.

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody zostały wykonane w 95,9 % w stosunku do planu rocznego, a wydatki w 93,0 %.

 

Szczegółowe wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki Nr 1 i 3, natomiast wykonanie wydatków załączniki 2 i 4.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 5.

Wykonanie wydatków według ważniejszych kierunków przedstawia załącznik Nr 6.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik Nr 7.

Wykonanie planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik Nr 8.

 

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na 31 grudnia 2009 roku wynosiły 818.586,91 zł, z czego:

-     podatek rolny                                                                                             85.931,91 zł

-     podatek od nieruchomości                                                                         65.218,65 zł

-     podatek od środków transportowych                                                           8.200,70 zł

-          podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej           6.786,01 zł

-     opłaty mieszkaniowe                                                                               633.388,41 zł

-     pozostałe                                                                                                    19.061,23

 

 

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych w 2009 roku do gminnego budżetu nie wpłynęły dochody w wysokości      781.159,75 zł:

- w podatku od nieruchomości                                                                212.397,49 zł

- w podatku rolnym                                                                                 538.546,71 zł

- w podatku od środków transportowych                                                  30.215,55 zł

 

 

 

W  2009 roku spłacono zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie  891.500 zł, z czego:

 

- w BGK w Szczecinie:                                                                             169.200,00

- w BGK w Szczecinie:                                                                             160.000,00

- w BOŚ w Szczecinie:                                                                              262.300,00 zł

- w BOŚ w Szczecinie                                                                              300.000,00 zł

 

 

Zadłużenie ogółem na 31 grudnia  2009 roku wyniosło 1.880.000,00 z czego :

- 260.000,00     kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie,

- 300.000,00     kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie,

- 1.320.000,00     kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie.

 

Zadłużenie stanowi  10,64 % wykonanych dochodów gminy.

 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy opracowano na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach  Rb za  2009 rok, które przedkładane są Ministerstwu Finansów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

 

 WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

Załączniki do pobrania

1 Gminna_Biblioteka_za_2009_r..pdf (PDF, 2.MB) 2010-03-23 15:51:48 543 razy
2 zalA_czniki.xls (XLS, 21KB) 2010-03-23 15:51:48 524 razy
3 GOKIS_za_2009_r..pdf (PDF, 1.MB) 2010-03-23 15:51:48 563 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 23-03-2010 15:51:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 23-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 23-03-2010 15:51:48