UCHWAŁA NR XXVIII/287/09 Rady Gminy Banie z dnia 12 listopada 2009 r.zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa od osób fizycznych i ustalenia wysokości wynagrodzenia.

UCHWAŁA NR XXVIII/287/09

Rady Gminy Banie

z dnia 12 listopada 2009 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
w drodze inkasa od osób fizycznych i ustalenia wysokości wynagrodzenia.

 

            Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825,
z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

            § 1. W uchwale Nr V/32/07 Rady Gminy Banie z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa od osób fizycznych
i ustalenia wysokości wynagrodzenia § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustanawia się sołtysów w Gminie Banie inkasentami podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych z terenu danego sołectwa, będącymi podatnikami powyższych zobowiązań.”.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

  Danuta  Zawadzka-Zając

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 30-11-2009 08:07:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 30-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 30-11-2009 08:07:37